Tusenvis av unge mennesker har siden 1939 hatt gleden av både kunnskap og kameratskap som de som elev ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole har fått og tatt med seg videre i livet. Dessverre ble skolen vedtatt nedlagt i august 2023. Med det ble et viktig kapittel i fagbevegelsens historie avsluttet. Vi takker ansatte og tidligere elever ved skolen for mange fine år.