Skolelivet

8.mai – vi må aldri ta friheten for gitt.

I 1945 sa de «Aldri mer krig», men nå 73 år etter det igjen en stor krig i Europa.   


Tekst: Benedicte Hambro

Du må ikke sove. Europa brenner!

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole åpnet 1.oktober 1939, og storkrigen satte sitt preg på den første vinteren.  Mens vinterkrigen i Finland herjet, hold skolen Finnlandsseminar med foredrag om Finlands historie og forhold til Sovjetunionen og innsamling av penger til finske barn.  Et annet seminar var «Kan vi bruke det røde flagget og synge «Internasjonalen» når Sovjet har misbrukt dem?» og en elevkveld hadde Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove. Europa brenner!» som den røde tråden.  

Invasjonen et sjokk, skolen stengt

Gjennom hele vinteren ble utviklingen fulgt nøye, men likevel kom invasjonen 9.april som et sjokk.  Allerede 10.april ble skolen stengt og elevene bedt om å reise hjem og gjøre det de mente riktig og best.  

Skolen ble overtatt av nazistene 19.april og huset på det meste 4-500 soldater på vei nordover.  Etter kapitulasjonen ble skolen et senter for nazistene på Ringsaker. 

Stor opprydningsjobb

Da skolen endelig kunne åpnes igjen 8.oktober 1945 begynte en stor opprydningsjobb.  Skolen var nedslitt, og det meste ødelagt.  Det fantes ikke gardiner eller ikke tøy til å sy nye av.  Ansatte og elever vevde 260 m stoff og sydde selv, og elevene måtte ta med seg sitt eget bestikk.  Men det som fantes, var et stort servise fra Nasjonal samlings ungdomsforbund med NFSU og et solkors i borden rundt tallerkenene.  Først på begynnelsen av 50-tallet hadde skolen råd til å få serviset slipt slik at det forhatte symbolet ble borte.  Men helt nytt servise tok det ennå mange år å få.  

Krigsforbrytelser

Det er viktig for skolen vår å ikke glemme det som skjedde aprildagene i 1940.  Noen av de første trefningene i Norge og den aller første grove krigsforbrytelsen mot sivile fant sted like nord for skolen.  Syv soldater ble drept i kamp og 22 sivile – det yngste et barn på tre år. 

Demokrati og frihet må kjempes for

De siste årene har tidligere forsvarssjef Harald Sunde tatt med elevene på en reise i historien på en fremragende og levende måte.  Vi møtes på Ringsaker historielags krigshistoriske senter i Moelv.  Det er umulig å ikke bli grepet av Sundes formidling og engasjement.  Han evner å vekke elevenes interesse og forståelse for hvor viktig det er å aldri ta freden og demokratiet for gitt.  Det er noe vi må kjempe for hver dag.  Den kampen som ble kjempet her for 73 år siden er det nå ukrainske soldater og sivile som kjemper for oss.  

Share this Post: