Skolelivet

Å utfordre fantasien

Vi har utfordret fantasien i foto og mediaklassen den siste tiden. Vi har jobbet mye med kamerateknikk og komposisjonsregler tidliger, men det viktigste er å kunne tenke selv.


Mye av det å jobbe som fotograf og med video går på å observere og analysere og å ta besluttninger ut fra egne erfaringer og opplevelser. Det å tørre å stå for sin egen måte å se løsninger på er viktig. Jeg hadde lyst til å utfordre elevene på nettopp dette. 

Fantasi

Elevene fikk oppgaven FANTASI. Uten noen annen form for rammer eller retningslinjer. De måtte selv komme med sin løsning. Her er noen av bildene slik Julie, Ingrid og Sandra tolket den.

Share this Post: