Alle skal med – livsmestring og livsmot

Har du lyst til å bli litt mer selvstendig, prøve deg på egenhånd uten foreldre, bli kjent med annen ungdom og være del av et stort og trygt fellesskap?

Hos oss vil du kunne oppleve et tilrettelagt folkehøgskoleår med hverdagsmestring i sentrum. «Alle skal med» er en linje som er utarbeidet for de av oss som har behov for spesialtilpasning i hverdagen. Som elev har du tilhørighet på «Alle skal med», men har også mulighet til å hospitere på andre linjer. Slik vil du få den oppfølgingen du har behov for samtidig som du lærer og utvikler deg gjennom egne interesser i samspill med andre.

«Alle skal med» ønsker å bidra med positive opplevelser som fører til økt selvstendighet, selvtillit og et positivt selvbilde. Vi fokuserer på å skape trygge mestringsarenaer hvor hver enkelt elev kan utforske, vokse og utvikle seg. 

Dette vil du lære:

  • å bli mer selvstendig og ta ansvar for deg selv
  • samarbeid
  • lage enkel mat
  • renhold
  • vaske klær
  • bli kjent med samfunnet
  • bruke egne penger
  • være ute i naturen
  • ta ansvar for fellesoppgaver på internatet

Hverdagsutfordringer

Gjennom året trener du på hverdagsutfordringer som klesvask, husvask, enkel økonomi, matlaging og det å leve tett sammen med andre på internatet.  Du har eget rom med bad og deler kjøkkenkrok, stue og vaskerom med 7-8 andre elever. 

Linjefag

Som elev har du tilhørighet på «Alle skal med», men har også mulighet til å hospitere på andre linjer. Det vil si at du kan være elev på de andre linjene i kortere eller lengre perioder hvis du vil utfordre deg selv. Det vil da bli gjort nødvendige tilpasninger i linjetiden slik at du vil kunne oppleve mestring også her.   

Opplevelser

Du skal ut og oppleve nærområdet med turer til byene rundt Mjøsa, korte friluftslivsturer og overnatting både ute og inne.Vi benytter oss av nærområdenes tilbud, som kan være ridning, svømming, klatring, museumsbesøk, vitensenter, skianlegg og kjelkekjøring. Vi legger vekt på dine interesser og hobbyer, slik vil du kunne være med å påvirke innholdet i utflukter og linjefag. 

Samarbeid og fellesskap

Sammen med de andre elevene på skolen er du med på å arrangere elevkvelder og festivaler, du synger i skolekor, er med på lørdagsseminar og har valgfag.

Samfunnsfag og skoletur

Du skal også lære litt samfunnsfag, hvilken rolle du kan spille i demokratiet vårt, følge med på og reflektere rundt nyheter og hva som skjer ute i verden. I løpet av skoleåret drar vi på to linjeturer sammen, en innenlands- og en utenlandstur. Destinasjonene varierer. 

Økonomi:

  • I tillegg til skolens grunnpris kommer det ekstraordinære kostnader for elevene på denne linjen.  Ekstrakostnadene må eleven søke hos Nav.  Skolen vil hjelpe til med søknaden.  Ta kontakt med skolen

Lærer på Alle skal med

Emma Strandvik er linjelærer på «Alle skal med». Hun vokste opp i Furnes like utenfor Hamar, spilte fotball hele barndommen og var veldig aktiv. Emma bor fremdeles i Furnes, men har byttet ut mor, far og storesøster med Jonatan som er en energisk og glad golden retriever som elsker å sitte på fanget. Emma har en allsidig bakgrunn. Hun er utdannet gymlærer og idrettspedagog med spesialpedagogikk og har en master i tilpasset opplæring. 

«Jeg er veldig begeistret for Astrid Lindgren, spesielt Pippi. Pippi var så sterk at hun kunne løfte en hel hest bare fordi hun ville det. Jeg unner alle mennesker å oppleve følelsen av å kunne klare å oppnå noe bare man vil det nok. Astrid Lindgren skrev om barn som måtte finne styrke i seg selv, og som var nysgjerrige og utforskende. Dette har fasinert meg siden jeg var liten, og jeg leser fortsatt bøkene hennes og ser filmene. Det er når du er nysgjerrig du finner ut av ting, lærte farfar meg.»
– Emma

 

Emma_lærer
Emma Strandvik