Om skolen

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole skifter navn til Ringsaker folkehøgskole 

«Vi er tilbake til starten,» forteller rektor Ingvild Tollehaug Jevne. «Da skolen ble grunnlagt i 1939 het den Ringsaker folkehøgskule og skulle være en skole for alle basert på arbeiderbevegelsen grunnprinsipper frihet, likhet og solidaritet.» 


Frie rakryggete mennesker

Gjennom skolens 84-årige historie har den skiftet navn flere ganger, men aldri veket fra grunntanken fra 1939 om en skole som «… ser det som si største oppgåve å hjelpe dei unge til å bli frie, rakrygga menneske som har føresetnad for å kunne leva eit personlig fullverdig menneskeliv, og som har vilje og evne til å ta del i alt godt demokratisk samfunnsarbeid.»

Ringsaker – Alf Prøysen, midt i Norge, midt i matfatet

«Nå signaliserer vi også at vi ligger midt i Alf Prøysens rike. Han var en av våre store diktere fra forrige århundre og var selv en elev på skolen,» sier rektor Ingvild. «Han beskrev bedre enn noen livet for store og små, og det er naturlig for oss å bruke hans tekster i skolehverdagen. Ringsaker er dessuten en meget stor og rik landbrukskommune. Skolen ønsker å satse på kortreist mat og bruke de ressursene som er rundt oss.»

Ikke nikkedukker 

Ringsaker folkehøgskole er eid av LO og vil alltid være en radikal skole som vil utvikle både ungdommenes vilje og evne til å bli gode samfunnsborgere. Vi vil ikke skape nikkedukker som er enige i alt vi mener. Vi vil bygge opp reflekterte unge mennesker som er kritiske og som utfordrer oss. Det kan selvsagt være slitsomt og krevende, men også veldig givende. Og vi er trygge på at det er verdt å videreføre de verdiene vi mener ligger i den arven vi forvalter.»

Her er vi – i ny drakt, fortsatt like frie, rakrygga som før.

Share this Post: