Om skolen, Skolelivet

Arbeiderbevegelsens folkehøyskole planlegger vanlig oppstart 19. august 2020

Regjeringen bekrefter at elever kan både gå og bo på folkehøgskoler fra høsten av.

Elever kan studere og bo på folkehøyskolene fra høsten (pressemelding fra www.regjeringen.no oppdatert 15.06.20)


Nå er det også klart at også folkehøyskoler kan åpne for normal drift fra høsten.

– Det er veldig bra at vi får avklart dette nå. Det betyr at alle som planlegger å dra på folkehøyskole til høsten, trygt kan søke og planlegge for oppstart. Samtidig får folkehøyskolene tid til å forberede seg og gjøre nødvendige tilpasninger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Folkehøyskolenes organisasjoner utarbeider nå rutiner og veiledere for smittevern for folkehøyskoler. Folkehøyskoler skal drives etter samme smittevernregler som videregående skoler med internat. Det er styret ved den enkelte folkehøyskole som avgjør når de kan starte opp til høsten, ut fra en vurdering av lokale forhold og faglige råd og anbefalinger om smittevern.

Regjeringen selv har lagt ut svar på to spørsmål:

Kan jeg søke folkehøgskole til høsten?

Svar: Ja, du kan søke folkehøgskole helt som vanlig. Opptaket er i gang og man kan søke fram til skolestart eller til linjene og skolene er fulle. Folkehøgskolene planlegger for oppstart i august.

Vil det være trygt å gå på folkehøgskole til høsten, der mange unge bor tett sammen på lærestedet?

Svar: Folkehøgskolene er et viktig og populært tilbud for mange unge. Vi vet ikke nå hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg fremover, men folkehøgskolene har god tid til å planlegge for hvordan de kan sørge for kontaktreduserende tiltak når skolene åpner opp igjen til høsten.

Smittevernhensyn

–  Vi følger nøye med i beskjedene vi får når det gjelder smittevernhensyn, sier rektor Ingvild.  – Men de hensynene vi eventuelt må ta, informerer vi om når det nærmer seg skolestart. – Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene når elevene kommer til skolen.  Det blir mye informasjon om smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet på skolen har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.  Det kommer til å være viktigere enn noen gang at elever og ansatte passer på hverandre og på hygiene.

Eget rom og bad

Eget internat

Vi er i en særstilling fordi vi har enerom med bad til alle elevene, forteller rektor Ingvild.  – Men vi følger naturligvis følger rådene fra folkehelseinstituttet og samarbeider med kommuneoverlegen i forberedelsene til skoleåret. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det er signalisert at det vil komme en egen veileder for folkehøgskolene, som vil bli et godt verktøy for å legge til rette for en trygg og god skolehverdag.

Vi er klare

– Vi gledeross til å ta i mot elevene våre 19.august og sender jevnlig informasjon utover sommeren om skolestart og skoleåret.  Informasjon som gjelder Arbeiderbevegelsens folkehøgskole spesielt og smittevern og hygiene generelt, avslutter rektor Ingvild.

Bilde fra første skoledag 2019
Fra første skoledag 2019. Nå gleder vi oss til å samle det nye kullet 19. august!
Share this Post: