Ukraina – mange bekker små

Ukraina – mange bekker små

Etterhvert landet elevene på at det de egentlig ville med skidagen var å være sammen ute, da var det et lett valg å gi de avsatte pengene til noen som trenger dem. Vi ruslet ned til strandkanten og storkoste oss ved Mjøsa

Ut på tur, aldri sur!

Ut på tur, aldri sur!

Det ligger mye læring i å snakke sammen. For når man sitter sammen og snakker om en fiktiv ulykke, sykdom eller naturkatastrofe som kan inntreffe når man er å tur, kommer våre forskjellige måter å reagere på frem. Det å snakke sammen og å finne ut at vi er, og kommer til å reagere, forskjellig er nyttig.

Nytt semester, nye muligheter!

Nytt semester, nye muligheter!

Forskere har kommet frem til at menneskene i de siste 10.000 årene stort sett har vært opptatt av de samme fire tingene:
• være en del av flokken
• være en del av naturen
• lære noe nytt
• tørre å ta utfordringer *)
Ganske fascinerende, er det ikke? Det er slik menneskeheten har utviklet seg og stadig utvikler seg. Og det kunne like godt være en beskrivelse av et folkehøgskoleår.

Halvårets ordsky!

Halvårets ordsky!

En ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten.

Valgt det…

Valgt det…

En ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten.