Nytt semester, nye muligheter!

Nytt semester, nye muligheter!

Forskere har kommet frem til at menneskene i de siste 10.000 årene stort sett har vært opptatt av de samme fire tingene:
• være en del av flokken
• være en del av naturen
• lære noe nytt
• tørre å ta utfordringer *)
Ganske fascinerende, er det ikke? Det er slik menneskeheten har utviklet seg og stadig utvikler seg. Og det kunne like godt være en beskrivelse av et folkehøgskoleår.

Halvårets ordsky!

Halvårets ordsky!

En ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten.

Valgt det…

Valgt det…

En ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten.