Skolelivet

«Eg blir aldri ferdig med å vekse eller lære,»

«Eg blir aldri ferdig med å vekse eller lære,» sier Felix Bergseth som skal gå et år til på skolen vår.


«Opptaket er i full gang, og det er veldig hyggelig at elever vil gå et år til,» sier Ingvild rektor og ønsker Felixvelkommen tilbake etter sommeren.

Populære linjer

«Daglig kommer det søknader til skolens linjer,» forteller Ingvild. «Opptaket går fortløpende frem til skolestart så lenge der er plass.  Akkurat nå er Fred og konflikt og Content Creator de to mest søkte linjene.»

Felix går på Alle skal med dette skoleåret: «På mitt første år her har eg definitivt vakse som eit menneske, og eg blir aldri ferdig med å vekse eller lære, men noko med miljøet her hjelper. Her er det trygge rammer, med rom for å seie feil eller gjere feil, og for å kunne lære av menneske som har lyst å gje deg kunnskapen du treng.  Denne linja gjev meg so sinnsjukt mykje sjølvtillit, og tru på at alle kan gjere alt, nokon treng bare litt hjelpemiddel. Eg trur at eg vil vere ein mykje betre person på starten av det neste året, enn det eg var starten av dette.»

Ny linje, nye muligheter

Neste år skal Felix gå på en ny linje: «Kvifor valgte eg å søke på content creator? Det var jo meg og mine venners draum då vi var små om å vere dei neste store youtubarane, noko som vi aldri vart, videoane låg bare på iMovie eller var til glede for familiane våre. Eg har lyst å skape en positiv forandring i verda, og ein må jo starte ein plass, og kunnskap er verdt so mykje. Eg er mykje bedre praktisk enn teoretisk, og eg likar å skape tilknytning til andre. Eg gler meg allereie med tanken på eit år til.»

Felix Bergseth, elev ved Arbeiderbevegelsens folkehøgskole.
Felix Bergseth

Share this Post: