Linjefag, Miljø- og klimaverksted, Skolelivet

Har Arbeiderbevegelsens folkehøgskole et hemmelig våpen for å løse klimakrisa? Ja, uten tvil, mener lærer, Margrete Slettebø.

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole (Arbfhs) skal lage en splitter ny klimalinje. Men har skolen kastet seg på miljøbølgen fordi det nå er blitt trendy eller stikker engasjementet dypere?

– Heldigvis har det blitt trendy!, sier lærer Margrete Slettebø, – men det er ikke derfor Arbfhs nå tilbyr miljøengasjert ungdom et eget studium.

Hemmelig våpen

– Vår skole lager ny klimalinje, men vårt hemmelige våpen er at den bygger på skolens årelange tradisjoner som politisk skoleringssted for fremtidige politikere, aksjonister og avgjørelsestakere. Vi har alltid vært en politisk bevisst skole, og som LO-eid skole  står vi i en tradisjon der man sammen har klart å mobilisere store sosiale grupper til felleshandling når det krevdes . Vi er på overtid, men det er nå ingen tvil om at den overskyggende utfordringen i dag er klimatrusselen, og den må vi møte – sammen!

Vi vil at elever  skal lære hvordan de kan gjøre en forskjell ved hjelp av kreativitet, sosial mobilisering og politisk aktivisme. Klart vi må bidra til å løse vår tids største trussel!

Tid til fordypning

Folkehøgskoler er ofte arnesteder for nye tanker og bevegelser nettopp fordi folkehøgskolene har tid. Her har vi tid til fordypning. Tid til å tenke hele tankerekker, ikke bare en flyktig idé i forbifarten. Velger du linjen Miljø- og klimaverksted vil du få tid til både å være ute i naturen, lære av bedrifter som jobber med klimatilpassing, jobbe aksjonistisk, fordype deg i ulike klimaproblemstillinger, lære hvordan man kan påvirke politiske prosesser og mye, mye mer.

Greta Thunberg

Man kan ikke snakket om klimasaken uten å nevne Greta Thunberg. Og ja, også Arbfhs har latt seg inspirere av hennes engasjement og evne til å få en hel generasjon til å heve stemmen.

– Alle kan ikke være Greta Thunberg, men vi kan alle la oss inspirere av henne og forøke å få til en kollektiv handling. Vi i arbeiderbevegelsen har lang tradisjon for å gjøre ting sammen. Vi er en sosial bevegelse som har jobbet fram mange politiske endringer. For vi kan ikke skyve ansvaret over på politikerne eller håpe at teknobedriftene vil finne opp noe lurt. Vi må få folk med og ta i bruk mobilisering for å skape en nasjonal og internasjonal dugnad for å redde klimaet, sier Slettebø engasjert.

Ta toget!

Et år på folkehøgskole betyr ofte også et år med mye reising. Ved denne linjen blir det naturlig nok ikke flyreiser til andre siden av jordkloden.

– Det vil bli spennede turer og ekskursjoner, men vi tar hensynet til klimaet på alvor. Vi vil bruke tog, sykkel og buss, forsikrer Slettebø.

Og selve skolen når du også med tog. Hit går det tog nesten hver time fra Oslo. Velkommen!

Les mer om innholdet i linja her

Søk på skolen her

Share this Post: