Grafisk design-klassen med lærer 2018/2019

Fellesfag

Folkehøgskole er mye mer enn linjefag; det er felles opplevelser og felles innsats. Vi ønsker å utfordre deg i fag vi mener er interessante, morsomme og viktige. I de fagene blir du godt kjent med elevene på de andre linjene.

«Felles opplevelser og felles innsats.»

Fellesskapet!

Ved vår skole har vi avsatt tider i timeplanen som er dedikert til fellesskapet, dette er undervisning med hele skolen tilstede. Der leker vi, diskuterer og debatterer! Vi får spennende besøk og lærer om hvordan samfunn, verden og mennesker henger sammen. Sammen redder vi verden litt.

Fellesskapet

Ukestart

Fint å ha oversikten
Mandag morgen begynner vi uken med å se på hva som skal skje de neste dagene. Kanskje det kommer gjester til skolen, kanskje er det et fellesprosjekt alle skal høre om, linjene kan si noe kort om hva de skal jobbe med og kjøkkenet presenterer ukens meny. Kort sagt – det er en slags kalender som forbereder oss til uken som kommer.

Fellesskapet

Morgensamlinger

Her er det faste innslag, spontane innfall og tid for refleksjon.
Hver morgen begynner vi samlet i Auditoriet. Da er det enten en i personalet, eller en av elevene som starter dagen med å snakke om noe som engasjerer dem. For noen er det enkelt å stå foran en forsamling og snakke, for andre er det ganske skummelt. Men ikke fortvil! Vi hjelper alle og finner gode løsninger. Det er viktig å øve seg på å ta ordet og synes litt. Morgensamlingene er en god måte å øve seg på å ta litt plass og synes, og det finnes ikke noe tryggere sted å gjøre det enn sammen med gode venner som vil deg vel.

Morgensamling

Kor

Fellesskap viktig, derfor har skolekoret en sentral plass i undervisningen. Alle elevene er med i koret som har øvelse en gang i uka.
Sang er viktig i folkehøgskolen! Vi synger på alle morgensamlinger og har vårt eget skolekor. Det er utrolig gøy å synge sammen og å være med på å skape et kor.

Det blir allsang fra folkehøgskolens innholdsrike og flotte sangbok, men for det meste blir det flerstemt sang (3-stemt og 4-stemt). Repertoaret blir pop, viser, musikaler eller noe annet som svinger. 

Siden dette er et kor for alle, kreves ingen forkunnskap. Likevel skal vi få det til å låte bra, ja, så bra at vi skal opptre i forbindelse med flere av skolens arrangement. 
Skolekor er viktig – og artig! 

Kor

Ukeslutt

Hva har skjedd?
Vi avslutter uken med en aldri så liten oppsummering av ukens store og små begivenheter. Timen inneholder alltid en oppsummering av nyhetene – både internasjonalt og nasjonalt. Noen ganger snakker vi om flere ting, andre uker er det kanskje en begivenhet som blir fremhevet. I tillegg er det rom for at linjene kan presentere det de har jobbet med. Det er alltid spennende å bli kjent med de andre linjene og deres prosjekter.

ukeslutt

Hele folket i arbeid

Dette gamle slagordet fra 1930-tallet har vi gjort til vårt eget.
Hver dag er det satt av en halvtime til felles innsats for skolemiljøet. Renhold og hygiene er utrolig viktig når vi bor så mange tett sammen.
Dette skrev Trine Eiker Selmer-Olsen på skolens blogg: «Elevene får en avsatt tid på 30 minutter hver dag til å vaske sammen, motivere hverandre og ikke minst å bygge solidaritet og likhet mellom hverandre. Mange elever opplever at en nokså dagligdags oppgave som å vaske internatet går lett unna når man er med andre elever, snakker sammen og hører på musikk mens vaskingen pågår. Som en LO skole vil Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole reflektere LOs idealer og tanker. Noen av disse fremhever betydningen av fellesskapet og at alle mennesker har både en funksjon og en rolle i samfunnet vi er en del av.»  

Demokratitimen

Elevdemokratiet er viktig! Denne timen er det elevrådet som styrer.
Elevrådet velges naturligvis av dere etter en skikkelig valgkamp. Dere skaper deres egne partier og presenterer partiprogram med kandidater og budsjett. Det blir naturligvis partilederdebatt før selve valget. Som i et helt vanlig valg avgjør stemmetallet hvordan elevrådet blir sammensatt. Hver stemme teller.

Demokrativerksted

Internattimen

Internatet er hjemmet ditt og «familien» din!
Det er åtte internat på skolen med ni rom med eget bad på hvert. Dere har felles kjøkkenkrok, internatstue og vaskerom med vaskemaskin og tørketrommel. Det bor åtte eller ni elever på hvert internat.
Dere utgjør et lite team som skal løse mange oppgaver sammen. I denne timen kan dere planlegge oppgavene, snakke om hvordan dere har det og lufte tanker og idéer.

Spilling på internatet

Romvask

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er en av de få skolene som tilbyr enerom m/bad til alle elever. Hver uke er det satt av tid til å rydde og vaske rommene. Hygiene og renhold er viktig også på enerom! Det er sjekk av rommene hver uke i forbindelse med internatimen.

vaskesjekk

Lørdagsseminar

Folkehøgskoleåret er intenst. Det er ni tettpakkete måneder med skole seks dager i uken.
Lørdagsseminarene er varierte. Det er linjene og de ansatte som har ansvaret for dagen. Opplegget kan variere fra praktiske aktiviteter til tema med gjesteforeleser. Dette er en fin måte å la linjene ta del i hverandres opplegg. 
De lørdagene det er elevkveld er formiddagen satt av til forberedelser til elevkvelden. 

lørdagsseminar

Elevkveld

Elevkveldene er noe du virkelig ikke vil gå glipp av!
To og to internatgrupper har ansvaret for å invitere til elevkveld, velge tema, lage mat og pynte matsalen. To andre internatgrupper har ansvaret for å lage underholdningen og to internatgrupper har ansvaret for «Æresligaen». Det er en konkurranse som går mellom internatene gjennom hele året. Matgruppen har også ansvaret for opplegget etter internatserien; filmkveld, dans, karaoke eller noe annet kreativt dere finner på.

Elevkveld

Kjøkkentjeneste

Alle elevene er innom kjøkkentjenesten et par ganger i året.  Da har dere ansvaret for praktiske oppgaver på kjøkkenet i forbindelse med måltidene: vaske opp, rydde og klargjøre matsalen til neste måltid.  Det er ren luksus å få maten servert, men for å ha den luksusen det meste av året, må du altså hjelpe litt til noen ganger.  Med felles innsats, godt humør og kanskje litt god musikk, går oppgaven som en lek. 

kjøkkentjeneste