Gjennom prosjekter får du innsyn i verdenshistorie og internasjonal politikk. Sammen med unge engasjerte mennesker får du inspirasjon til å se muligheter og utfordringer globalt. 

FN-akademiet hjelper deg å utforske, forstå og analysere hendelser, sammenhenger og aktører. FN-akademiet gir innføring i statsvitenskap, antropologi og historie.    Du får kurs i FN-systemet historie og arbeid, seminar om ytringsfrihet, og kurs i konfliktanalyse, fredsarbeid, utvikling og menneskerettigheter, og vi har fokus på Midtøsten og Balkan. FN-akademiet har gjesteforelesere, deltar på seminar og har prosjektarbeid, praksisperiode og studiereiser.    FN-akademiet fokuserer på kunnskaper, holdninger og ferdigheter i samfunnsvitenskapelig arbeid, dialog og demokrati er metode og mål, og vi fremmer forståelse og deltakelse i teori og praksis.  

Dette lærer du:

Samfunnsvitenskap og internasjonale relasjoner

Kurset gir innføring i samfunnsvitenskaplig tanke, innhold og arbeid, med fokus på statsvitenskap, historie og antropologi. Kurset gir innblikk i definisjoner, fagbegreper, temaer, tilnærmingsmåter, vitenskapelig tenkning og arbeidsmetoder, og danner et teoretisk og praktisk grunnlag for resten av skoleåret på FN-akademiet.

Forente Nasjoner (FN)

FN-kurset gir innføring i FNs historie, FN-systemets struktur og organisasjoner, FNs arbeidsområder, oppgaver, prosesser og politikk.

Ytringsfrihet og global medieforståelse

Medier, meninger og makt Innføring i medier og ytringsfrihet sett med samfunnsvitenskapelige briller; bevissthet, forståelse og kunnskap om medienes rolle og betydning, årsak og virkning, i samfunnsutviklingen nasjonalt og globalt.

Konflikter og fredsarbeid<br>

Kurset tar for seg temaer innenfor krig og konflikt, konfliktanalyse, sikkerhetspolitikk, terrorisme, makt, og ulike former for fredsprosesser og fredsarbeid. Fokus på aktører og virkemidler, og årsaker og konsekvenser. Kurset har teoretiske og empiriske tilnærminger, og fokuserer på aktuelle områder.

Utvikling og menneskerettighete

Kurset tar for seg temaer innenfor utviklingspolitikk, demokrati, menneskerettigheter, bistand, klima og miljø, nord og sør, migrasjon, økonomisk og sosial utvikling, bærekraftig utvikling, forbruk og fordeling. Fokus på aktører og virkemidler, og årsaker og konsekvenser. Kurset har både teoretiske og empiriske tilnærminger.

Praksis eller hovedoppgave

Planlegging gjennomføring og etterarbeid av et selvvalgt og selvstyrt prosjekt arbeid – hovedoppgave eller praksisperiode – individuelt eller i grupper. Tema, innhold, arbeidsmåte og utførelse er eget valg, men veiledes av lærere gjennom hele prosessen.

Midtøsten og Balkan – historie, kultur, politikk, mennesker

Midtøsten-kurs; «I midten for hva og øst for hvem?» Kurset gir innsikt i det omfattende og sammensatte temaet Midtøsten og områdets historie, nåtid og framtid, med fokus på økt forståelse for relevante faglige temaer og en forberedelse for en studiereise til området.

Balkan-kurs; «Europas smeltedigel?» Kurset gir innsikt i det omfattende og sammensatte temaet Balkan og områdets historie, nåtid og framtid, med fokus på økt forståelse for relevante faglige temaer og en forberedelse for en studiereise til området.

Studietur til Genève, og Midtøsten eller Balkan

Kurset inneholder forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av studiereiser. Hvor studiereisene går er under vurdering og avhenger av interne og eksterne faktorer. Tidligere har FN reist til Genève med fokus på FN-systemet på høsten, og på våren en reise til Midtøsten. Kurset har fokus på faglig innhold, praktiske forhold, ansvar, rettigheter og plikter, og sosiale prosesser individuelt og i gruppen når det gjelder deltakelse på studiereise.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.


Dette trenger du:

  • Gyldig pass og reiseforsikring gjennom hele året.
  • Skrivebok og penn, pc er ikke nødvendig, men nyttig
  • Kamera er ikke nødvendig, men artig.

Lærer på FN-akademiet

Torgrim Kristoffersen

Sitat som vises til PC (og andre enheter større enn nettbrett)


~ Sitat av

Enten det samme sitatet som over eller et annet sitat som kun vises til enheter som nettbrett og mindre (mobil).


~ Sitat av