Fred og konflikt — internasjonal politikk

Vil du lære mer om internasjonal konfliktløsning? Bli med på en lærerik, utfordrende og unik bootcamp for fredsspirer. Få redskaper til å kunne gjøre en forskjell! 

«It is not enough to talk about peace. One must believe in it. And it is not enough to believe in it. One must work at it.»
(Eleanor Roosevelt)

Vil klimakrisa bidra til store nye kriger? Vil vi oppleve fred i Midtøsten? Er det mulig å utslette sult? Verden står ovenfor mange store spørsmål og utfordringer. Ønsker du å forstå mer av verden og hva du kan gjøre? Vi lærer om store spørsmål på enkle, praktiske måter. Vi drar på studieturer utenfor turistløypene. Hos oss vil du møte ungdommer som er like opptatt av politikk og å endre verden som deg. Søk hos oss!

Gjennom studieturer, prosjektarbeid, forelesninger med nasjonale og internasjonale eksperter, utflukter, øvelser, rollespill og elevdiskusjoner skal vi lære mer om fred, solidaritet og global rettferdighet. Velkommen til et folkehøgskoleår for å oppleve, tenke, diskutere, filosofere og -handle!

Dette lærer du

Praktisk kurs i dialog- og fredsmekling

Drømmer du om å jobbe i en internasjonal organisasjon eller i diplomatiet? Eller er du bare nysgjerrig på hvordan du kan løse konflikter med venner eller kommunisere bedre?

I løpet av året vil du lære konkrete og praktiske metoder for å bli forstått og forstå andre, og å løse konflikter. Metodene er nyttige i både store og små konflikter, internasjonalt, i familien eller mellom venner. Målet er å få noen nye verktøy i møte med andre mennesker.

Verdens konflikter

På dette kurset lærer du om mange av verdens konflikter. Hvordan oppsto konflikten? Hva er det den handler om? Er den påvirket av stormaktspill? 

Du vil blant annet lære konfliktanalyse, besøke organisasjoner som jobber internasjonalt, ha eksterne forelesere og gjennomføre rollespill. Vi samarbeider blant annet med Røde Kors, Folk og forsvar og FN-sambandet.

Midtøsten-kurs

I løpet av året vil vi ha et ekstra fokus på Midtøsten-regionen og særlig konflikten mellom israelere og palestinere. Skolen har i mange år hatt et solidaritetsprosjekt med palestinske flyktningleire i Libanon.

I et eget fordypningskurs vil du lære mer om denne fastlåste og vanskelige konflikten som oppsto etter andre verdenskrig. Studieturen har de siste årene også gått til Midtøsten.

FN og andre internasjonale organisasjoner

FN er den eneste verdensomspennende organisasjonen der verdens land sammen jobber for fred og utvikling.

På dette kurset lærer du om hvordan FN jobber for å skape fred og hvilke FN-organ som gjør hva. Du lærer også om andre organisasjoner som bidrar til internasjonalt samarbeid på viktige områder.

Fattigdom og utvikling

Fred er ikke bare fravær av vold og krig. Det er også å få dekket grunnleggende sosiale, økonomiske og politiske behov i takt med verdens bæreevne. Klimakrisen er vår tids største trussel. Det er også en påminner om behovet for å finne tilbake til en mer harmonisk sameksistens med naturen og å bekjempe fattigdom.

Du lærer om FNs bærekraftsmål, utviklingspolitikk, post-kolonialisme, migrasjon, forbruk, fordeling og fattigdomsbekjempelse. 

Klima og miljø

Klimaproblem og global oppvarminger vår tids største utfordring. Det påvirker alle andre globale og nasjonale samfunnsområde. Vi vil i løpet av året lære mer om praktisk klimatilpasning, klimaaktivisme og internasjonale klimaforhandlinger.

Å bli glad i naturen rundt oss handler også om å være ute og få naturopplevelser. Det skal vi også få med!

Kultur, kjønn og religion

Globalisering, flyktningstrømmer og klimautfordringene er noen av årsakene til at vi ser en verden som er mer og mer sammenvevd på tvers av landegrenser. For å bli en god fredsarbeider må man kunne forstå og akseptere mennesker på tvers av kultur-, språk- og religionsforskjeller. Skaper religion fred eller er det en kilde til konflikt?

I løpet av året skal du bli bedre kjent med religionenes potensiale for fred og for konflikt. Vi vil i løpet av året også lære mer om interkulturell kompetanse og hva som skaper gode multikulturelle samfunn, både gjennnom feltarbeid, prosjekter, lærerstyrt undervisning og ekskursjoner.

Studieturer

Vi pleier å dra til Midtøsten på studietur. Gjennom forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av studiereisen lærer du om geografi, politikk, historie og kultur der vi drar. Vi blir godt kjent med hverandre på den turen.

Skolepengene dekker reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av deg underveis.

Praksis eller hovedoppgave

Hvilke emner, land eller organisasjoner er det som interesserer deg mest? Er det en type yrke eller tema du vil utforske mer? I løpet av året vil du få mulighet til å utforske et praktisk eller teoretisk tema som du er spesielt interessert i. I løpet av en praksisperiode på to uker vil du kunne gjennomføre et ‘internship’ eller utvikle en hovedoppgave innenfor et selvvalgt tema. Hovedlærer veileder gjennom hele prosessen fra forarbeid, gjennomføring og etterabeid. Tema, innhold, arbeidsmåte og utførelse bestemmer du selv. Det er også mulig å arbeide i grupper.

Dette trenger du:

  • Gyldig pass og reiseforsikring
    gjennom hele året.
  • Skrivebok, penn og bærbar pc med skriveprogram.
  • Soveposte, ullundertøy, gode tursko og klær til å være ute hele året.
  • Klær til å bevege deg i.
  • Kamera er ikke nødvendig,
    men artig

Jan Fadnes

Da Jan i 2007 arbeidet som pianolærer og jazzmusiker (KJC) i Nepal ble han dratt inn i den norske ambassadens bistandsprosjekter. Dette startet en ny karriere innen politikk. Han tok en master i internasjonale relasjoner på Australian National University i 2012 og deretter en doktorgrad innen fredsmekling fra University of Queensland i 2018. Jans utradisjonelle tilnærming til politisk vitenskap har blitt belønnet med 2012 thesis prize, Endeavour Post Graduate award 2013 og flere andre anerkjennelser. I tillegg til teoretisk bakgrunn har Jan praktisk erfaring etter å ha jobbet for UD og FN i flere utviklingsland. Han har forfattet flere rapporter og vært skyggeforfatter til en menneskerettighetsrapport kreditert nobelprisvinner Shirin Ebadi. I 2020 startet han sammen med Steinar Bryn og andre organisasjonen Relational Dialogue, som studerer og tilbyr konflikthåndtering.

«I vitenskapen, og i praksis med andre, er det sunt å prøve ut antagelser om verden med den hensikt å få dem motbevist eller modifisert. Man lærer mye da. Jeg har noen svært få antakelser som jeg hittil ikke har fått motbevist eller moderert. Ett av dem som står støtt er antakelsen om at det finnes et nærmest uavgrenset potensiale i individer. Mitt hovedprosjekt er å gi elevene verktøy, både teoretisk og praktisk, slik at de oppnår kompetanse innen politikk og konflikthåndtering og dermed frigjør det potensiale de har i å forstå og omgås andre grupper og individer.»