Fred og internasjonal konfliktløsning

Vil du lære mer om internasjonal konfliktløsning? Bli med på en lærerik, utfordrende og unik bootcamp for fredsspirer. Få redskaper til å kunne gjøre en forskjell! 

«It is not enough to talk about peace. One must believe in it. And it is not enough to believe in it. One must work at it.»
(Eleanor Roosevelt)

Vil klimakrisa bidra til store nye kriger? Vil vi oppleve fred i Midtøsten? Er det mulig å utslette sult? Verden står ovenfor mange store spørsmål og utfordringer. Ønsker du å forstå mer av verden og hva du kan gjøre? Vi lærer om store spørsmål på enkle, praktiske måter. Vi drar på studieturer utenfor turistløypene. Hos oss vil du møte ungdommer som er like opptatt av politikk og å endre verden som deg. Søk hos oss!

Gjennom studieturer, prosjektarbeid, forelesninger med nasjonale og internasjonale eksperter, utflukter, øvelser, rollespill og elevdiskusjoner skal vi lære mer om fred, solidaritet og global rettferdighet. Velkommen til et folkehøgskoleår for å oppleve, tenke, diskutere, filosofere og -handle!

Dette lærer du

 • Praktisk kurs i dialog- og fredsmekling
 • Verdens konflikter
 • Midtøsten-kurs.
 • FN og internasjonale organisasjoner
 • Fattigdom og utvikling
 • Klima og miljø/ Klimafestival
 • Kultur, kjønn og religion
 • Studieturer
 • Praksis eller hovedoppgave

Praktisk kurs i dialog- og fredsmeklingDrømmer du om å jobbe i en internasjonal organisasjon eller i diplomatiet? Eller er du bare nysgjerrig på hvordan du kan løse konflikter med venner eller kommunisere bedre? I løpet av året vil du lære konkrete og praktiske metoder for å bli forstått og forstå andre, og å løse konflikter. Metodene er nyttige i både store og små konflikter, internasjonalt, i familien eller mellom venner. Målet er å få noen nye verktøy i møte med andre mennesker.  

Verdens konflikter


På dette kurset lærer du om mange av verdens konflikter. Hvordan oppsto konflikten? Hva er det den handler om? Er den påvirket av stormaktspill?  Du vil blant annet lære konfliktanalyse, besøke organisasjoner som jobber internasjonalt, ha eksterne forelesere og gjennomføre rollespill. Vi samarbeider blant annet med Røde Kors, Folk og forsvar og FN-sambandet.

Midtøsten-kurs

I løpet av året vil vi ha et ekstra fokus på Midtøsten-regionen og særlig konflikten mellom israelere og palestinere. Skolen har i mange år hatt et solidaritetsprosjekt med palestinske flyktningleire i Libanon. I et eget fordypningskurs vil du lære mer om denne fastlåste og vanskelige konflikten som oppsto etter andre verdenskrig. Studieturen har de siste årene også gått til Midtøsten.

FN og andre internasjonale organisasjoner

FN er den eneste verdensomspennende organisasjonen der verdens land sammen jobber for fred og utvikling. På dette kurset lærer du om hvordan FN jobber for å skape fred og hvilke FN-organ som gjør hva. Du lærer også om andre organisasjoner som bidrar til internasjonalt samarbeid på viktige områder.

Fattigdom og utvikling

Fred er ikke bare fravær av vold og krig. Det er også å få dekket grunnleggende sosiale, økonomiske og politiske behov i takt med verdens bæreevne. Klimakrisen er vår tids største trussel. Det er også en påminner om behovet for å finne tilbake til en mer harmonisk sameksistens med naturen og å bekjempe fattigdom. Du lærer om FNs bærekraftsmål, utviklingspolitikk, post-kolonialisme, migrasjon, forbruk, fordeling og fattigdomsbekjempelse. 

Klima og miljø

Klimaproblem og global oppvarminger vår tids største utfordring. Det påvirker alle andre globale og nasjonale samfunnsområde. Vi vil i løpet av året lære mer om praktisk klimatilpasning, klimaaktivisme og internasjonale klimaforhandlinger. Å bli glad i naturen rundt oss handler også om å være ute og få naturopplevelser. Det skal vi også få med!

Kultur, kjønn og religion


Globalisering, flyktningstrømmer og klimautfordringene er noen av årsakene til at vi ser en verden som er mer og mer sammenvevd på tvers av landegrenser. For å bli en god fredsarbeider må man kunne forstå og akseptere mennesker på tvers av kultur-, språk- og religionsforskjeller. Skaper religion fred eller er det en kilde til konflikt? I løpet av året skal du bli bedre kjent med religionenes potensiale for fred og for konflikt. Vi vil i løpet av året også lære mer om interkulturell kompetanse og hva som skaper gode multikulturelle samfunn, både gjennnom feltarbeid, prosjekter, lærerstyrt undervisning og ekskursjoner.

Studieturer


Vi pleier å dra til Midtøsten på studietur. Gjennom forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av studiereisen lærer du om geografi, politikk, historie og kultur der vi drar. Vi blir godt kjent med hverandre på den turen.

Skolepengene dekker reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av deg underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

Praksis eller hovedoppgave


Hvilke emner, land eller organisasjoner er det som interesserer deg mest? Er det en type yrke eller tema du vil utforske mer? I løpet av året vil du få mulighet til å utforske et praktisk eller teoretisk tema som du er spesielt interessert i. I løpet av en praksisperiode på to uker vil du kunne gjennomføre et ‘internship’ eller utvikle en hovedoppgave innenfor et selvvalgt tema. Hovedlærer veileder gjennom hele prosessen fra forarbeid, gjennomføring og etterabeid. Tema, innhold, arbeidsmåte og utførelse bestemmer du selv. Det er også mulig å arbeide i grupper.

Dette trenger du:

 • Gyldig pass og reiseforsikring
  gjennom hele året.
 • Skrivebok, penn og bærbar pc med skriveprogram.
 • Soveposte, ullundertøy, gode tursko og klær til å være ute hele året.
 • Klær til å bevege deg i.
 • Kamera er ikke nødvendig,
  men artig

Lærer på Fred og internasjonal konfliktløsning

Margrete Slettebø er hovedlærer på Fred- og konfliktlinjen. Hun er 36 år og kommer fra Bømlo i Hordaland. Hun brenner for fredsfaget og er opptatt av å gi hver enkelt elev verktøy for både personlig vekst og faglig utvikling.

– Det er et fag som krever at du tør å gi litt av deg selv. Gjennom gruppediskusjoner, øvelser, turer og lærerstyrt undervisning vil du få en introduksjon til samfunnsvitenskap på en leken og allsidig måte, lover Margrete. 

 Hun har selv en variert fagbakgrunn med en  bachelorgrad i Utviklingsstudier, en mastergrad i Fred og konfliktstudier og årsstudium psykologi. Hun er glad i å reise og har tidligere blant annet undervist skandinaviske og internasjonale studenter ved Kulturstudier sitt bachelor-kurs i Fred- og konfliktstudier i India og jobbet med kampanjearbeid på Vestbredden i Palestina. Ved siden av jobb er hun glad  i å danse, hun jobber frivillig i Røde Kors og er trenings- og yogainstruktør. 

-Jeg håper at du som søker på linjen kjenner på et engasjement og en lyst til å gjøre en forskjell, sier Margrete. 

-I løpet av året skal du få lære mer om brennaktuelle tema som klimakrisa, fattigdom og global urettferdighet og mange av verdens vanskeligste konflikter og  utvikling,  I tillegg vil du få mer innsikt og få verktøy i praktisk konfliktløsning og  politisk kampanjearbeid, lover Margrete 

Klassen vil dra på mange turer både i lokalområdet og utenfor landegrensene og vil få besøk av interessante eksterne undervisere som er eksperter på sine felt.  Alt i alt vil et år på  Arbeiderbevegelsens folkehøgskole bli et annerledes, lærerikt og utviklende år.  

 

Margrete Slettebø
Margrete Slettebø

«The attainment of peace is the ultimate human goal.»
– Confucius