Fred og internasjonal konfliktløsning

Vil du lære mer om internasjonal konfliktløsning og få mer innsikt i deg selv? Bli med på en lærerik, utfordrende og unik bootcamp for fredsspirer. Få redskaper til å kunne gjøre en forskjell! 

«Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed»
(UNESCOs grunnlov 1946)

Hva er grunnen til at vi mennesker går til krig mot hverandre? Hvordan skaper vi en fredelig verden for alle? Hva er globale hovedutfordringer i dag? Hvordan kan du bidra? Fred begynner med deg. Ønsker du å gjøre en forskjell? Tør du å utfordre deg selv og ditt eget tankemønster? Vil du reise til hittil ukjente steder i verden? Er du klar for et annerledes år sammen med andre engasjerte ungdommer? Gjennom studieturer, prosjektarbeid, lærerstyrt undervisning, utflukter, øvelser, rollespill og elevdiskusjoner skal vi lære mer om fred, solidaritet og global rettferdighet, – men også gjøre det, leve det!

Dette lærer du

 • Innføring i fred- og konfliktfaget
 • Bootcamp i egenforståelse og menneskekunnskap.
 • Konfliktløsning mellom mennesker og -land.
 • Psykologi for fred- og konfliktfaget.
 • Internasjonal politikk og konflikter
 • Utvikling, klima og fattigdomsbekjempelse.
 • Tverrkulturell forståelse og religion
 • Studieturer
 • Praksis eller hovedoppgave

Innføring i fred- og konfliktfaget og samfunnsvitenskap

Hva er fred? Kan konflikt være noe positivt? Vi lærer mer om fred- og konfliktfaget som fag, sentrale begreper og problemstillinger. Kurset tar for seg ulike former for fredsarbeid, konfliktløsning, konfliktanalyse med utgangspunkt i erfaring fra egne liv og internasjonale konflikter.

Kurset gir også en innføring i samfunnsvitenskaplig forskningsmetode, akademisk skriving, innhold og arbeid, med fokus på fred- og konfliktstudier, statsvitenskap og psykologi.

Bootcamp – fredsarbeider


På dette kurset vil vi bevege oss ut av klasserommet og ut i naturen eller på ekskursjoner andre steder. Vi har fokus på å ha det sosialt sammen og bli kjent med hverandre. Faget handler også om å forstå oss selv og menneskene rundt oss. Undervisningen er en kombinasjon av turer ut i naturen, og øvelser og klasseromsundervisning.

Psykologi for fred- og konfliktfaget

Vi mennesker er sammensatte og består av både følelser, tanker, fysisk kropp og noe fellesmenneskelig. For å kunne jobbe med hele mennesker vil vi også ta i bruk kreative, -psykologiske og -fysiske former for konflikttransformasjon som tegning og mer bevegelsesorienterte metoder.

I løpet av året vil vi lære å forstå oss selv og andre bedre og lære å håndtere ulike mennesker og gruppedynamikker ; målet er å bidra til en kultur for fred. Undervisningen vil være en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, diskusjoner, øvelser, prosjekt, turer og leker. 

Internasjonal politikk og konflikter


På dette kurset lærer vi mer om internasjonalt fred- og utviklingsarbeid og hvordan det er å arbeide i felt.  Vi lærer om FN sin historie, FN-strukturen og hvilken rolle FN har spilt i internasjonalt fredsarbeid. Vi vil også besøke andre organisasjoner som jobber internasjonalt, ha eksterne forelesere og gjennomføre rollespill. Vi samarbeider blant annet med Røde Kors, Folk og forsvar og FN-sambandet.

Utvikling, klima og fattigdomsbekjempelse.


Fred er ikke bare fravær av vold og krig. Det er også å få dekket grunnleggende sosiale, økonomiske og politiske behov og å leve i harmoni med våre omgivelser og miljø. Klimakrisen er vår tids største trussel. Det er også en påminner om behovet for å finne tilbake til en mer harmonisk sameksistens med naturen og å bekjempe fattigdom. Vi lærer om FNs bærekraftsmål, utviklingspolitikk, post-kolonialisme, migrasjon, forbruk, fordeling og fattigdomsbekjempelse. 

Tverrkulturell forståelse og religion


Globalisering, flyktningstrømmer og klimautfordringene er noen av årsakene til at vi ser en verden som er mer og mer sammenvevd på tvers av landegrenser. For å bli en god fredsarbeider må man kunne forstå og akseptere mennesker på tvers av kultur-, språk- og religionsforskjeller. Skaper religion fred eller er det en kilde til konflikt? I løpet av året skal vi bli bedre kjent med religionenes potensiale for fred og for konflikt. Vi vil i løpet av året også lære mer om interkulturell kompetanse og hva som skaper gode multikulturelle samfunn, både gjennnom feltarbeid, prosjekter, lærerstyrt undervisning og ekskursjoner.

Studieturer


Klassen drar på en skoletur og en klassetur i løpet av året. På klasseturen drar vi til et spennende sted for å forstå vårt eget fag bedre. Gjennom forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av studiereiser lærer vi om geografi, politikk, historie og kultur der vi drar. De senere årene har klassen dratt til Turene skal ha et faglig innhold og i tillegg gi et sosialt utbytte på turene.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

Praksis eller hovedoppgave


Hvilke emner, land eller organisasjoner er det som interesserer deg mest? Er det en type yrke eller tema du vil utforske mer? I løpet av året vil du få mulighet til å utforske et praktisk eller teoretisk tema som du er spesielt interessert i. I løpet av en praksisperiode på to uker vil du kunne gjennomføre et ‘internship’ eller utvikle en hovedoppgave innenfor et selvvalgt tema. Hovedlærer veileder gjennom hele prosessen fra forarbeid, gjennomføring og etterabeid. Tema, innhold, arbeidsmåte og utførelse bestemmer du selv. Det er også mulig å arbeide i grupper.

Dette trenger du:

 • Gyldig pass og reiseforsikring
  gjennom hele året.
 • Skrivebok, penn og bærbar pc med skriveprogram.
 • Soveposte, ullundertøy, gode tursko og klær til å være ute hele året.
 • Klær til å bevege deg i.
 • Kamera er ikke nødvendig,
  men artig

Lærer på Fred og internasjonal konfliktløsning

Margrete Slettebø er hovedlærer på Fred- og konfliktlinjen. Hun er 36 år og kommer fra Bømlo i Hordaland. Hun brenner for fredsfaget og er opptatt av å gi hver enkelt elev verktøy for både personlig vekst og faglig utvikling.

– Det er et fag som krever at du tør å gi litt av deg selv. Gjennom gruppediskusjoner, øvelser, turer og lærerstyrt undervisning vil du få en introduksjon til samfunnsvitenskap på en leken og allsidig måte, lover Margrete. 

 Hun har selv en variert fagbakgrunn med en  bachelorgrad i Utviklingsstudier, en mastergrad i Fred og konfliktstudier og årsstudium psykologi. Hun er glad i å reise og har tidligere blant annet undervist skandinaviske og internasjonale studenter ved Kulturstudier sitt bachelor-kurs i Fred- og konfliktstudier i India og jobbet med kampanjearbeid på Vestbredden i Palestina. Ved siden av jobb er hun glad  i å danse, hun jobber frivillig i Røde Kors og er trenings- og yogainstruktør. 

-Jeg håper at du som søker på linjen kjenner på et engasjement og en lyst til å gjøre en forskjell, sier Margrete. 

-I løpet av året skal du få lære mer om brennaktuelle tema som klimakrisa, fattigdom og global urettferdighet og mange av verdens vanskeligste konflikter og  utvikling,  I tillegg vil du få mer innsikt og få verktøy i praktisk konfliktløsning og  politisk kampanjearbeid, lover Margrete 

Klassen vil dra på mange turer både i lokalområdet og utenfor landegrensene og vil få besøk av interessante eksterne undervisere som er eksperter på sine felt.  Alt i alt vil et år på  Arbeiderbevegelsens folkehøgskole bli et annerledes, lærerikt og utviklende år.  

 

Margrete Slettebø
Margrete Slettebø

«The attainment of peace is the ultimate human goal.»
– Confucius