Valgfag

Valgfaget «Retrofoto» sin første oppgave var å lage fotogrammer. Dette gjøres i mørkerom med en eksponeringsmaskin (også kalt forstørringsmaskin), fotopapir og et objekt man vil ha bilde av.

For å lage et fotogram legger man objektet sitt på fotopapiret, for så å eksponere det med hvitt lys. Etter å ha blandet ulike typer kjemiske vannbad, kan man fremkalle bildene sine. De bildene man da lager, blir først negativer. For å lage en «positiv» (vanlig papirkopi) repeterer man prosessen, men istedenfor å legge objektet sitt på papiret legger man negativen opp ned på et nytt fotopapir.

Share this Post: