Generelt, Generelt

Frilynt  – et fantastisk begrep som vi skal favne for alt det er verdt.

Smak på ordet.   Fri  – lynt.  Lynt kommer fra ordet lynne som betyr sinnelag, gemytt eller karakter.  Tenk å få jobbe i et skoleslag som er definert av å ha et fritt sinnelag. 


Tekst: Ingvild Tollehaug Jevne og Benedicte Hambro, Arbeiderbevegelsens folkehøgskole


Politimester Sebastian må ha vært et frilynt menneske som levde etter å praktisere Kardemommeloven:  
«Man skal ikke plage andre, 
Man skal være grei og snill,
Og for øvrig kan man gjøre
Hva man vil.» *

For Arbeiderbevegelsens folkehøgskole betyr det at vi oppmuntrer våre elever til å være 

frie til å mene
frie til å handle
frie til å tro
frie til å være

Og så er det vår oppgave å utfordre dem til å gjøre dette innenfor de rammene skolen har og setter. Skolens mål fra oppstarten i 1939 gjelder i aller høyeste grad fremdeles:  

«Skulen ser det som si største oppgåve å hjelpe dei unge til å bli frie, rakrygga menneske som har føresetnad for å kunne leva eit personlig fullverdig menneskeliv, og som har vilje og evne til å ta del i alt godt demokratisk samfunnsarbeid.»     

Vi skal stille spørsmål ved tilværelsen, systemene vi er omgitt av og elevenes og våre meninger, men vi har ikke svarene alene. Sammen med elevene skal vi lete og utforske og komme frem til tanker og idéer vi kan leve med. Et annet sted i bladet står historien «Hva er meningen med livet?» som er hentet fra jødisk fortellertradisjon. Der er konklusjonen: «Husk at det er svarene som skiller oss og spørsmålene som forener oss.»

*«Fra Folk og røvere i Kardemomme By» av Thorbjørn Egner  

skoleplanen
Benedicte Hambro og rektor Ingvild Tollehaug Jevne holder opp skoleplanen til Abrbeiderbevegelsens folkehøgskole fra 1939.

Share this Post: