Grafisk design

Grafisk design er formidling. Som designer skal du formidle et budskap gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og farger. Du skal forstå behov og formidle det til rett publikum. For å gjøre dette på best mulig måte, trenger du øvelse og kunnskap. 

Derfor lærer du om: 

 • Typografi: Hva utrykker forskjellige fonter? Hvilke historie forteller fontene du bruker? Hvem appellerer de til?
 • Komposisjon: Hvordan kan plassering av tekst og bilder gjøre budskapet tydeligere? Hvorfor plasserer du teksten din akkurat slik? Hva kan du gjøre for å fremheve det viktigste?
 • Farge 
 • Form
 • Programvare: Så du kan få utrykt det du ønsker, slik du ønsker.

Grafisk design har et eget, helt unikt, letterpress/boktrykkverksted!

Der kan du arbeide med blant annet typografi, trykk og grafikk. Letterpress, eller boktrykk, er den trykkmetoden vi gjerne kobler direkte til Gutenberg og trykkekunstens opprinnelse. Du vil kunne boltre deg i tusenvis av ulike blybokstaver og oppleve gleden ved selv å sveive trykkmaskinene i gang. Vi kobler oss direkte til den viktige historien om opplysningstid og ytringsfrihet.
Visste du at typografene var blant de første faggruppene som organiserte seg? De ble en viktig del av arbeiderbevegelsen. De oppdaget at kunnskap er makt, og gjennom sitt virke konsumerte de mye tekst. Dette brukte de til å ta del i den politiske debatten og kjempe for bedre arbeidskår og rettigheter. Vi er stolte av å være en del av denne arven.

Kreativitet

Kreativitet er livsnerven til designeren, dette er en egenskap vi alle har, men bruker ulikt. Gjennom året trener vi opp kreativitetsmuskelen med forskjellige øvelser og utfordringer.

Grunnleggende kunnskaper om form, farge og komposisjon

Hvordan ulike, for eksempel, former og farger forholder seg til hverandre er viktig å vite for en grafisk designer. Dette er ikke ren teoretisk kunnskap, men er noe som må læres gjennom øvelse. Vi skal jobbe med komposisjon samtidig som du får øve oss på tegneferdigheter og digitale verktøy. Du vil få en hel verktøykasse som du kan bruke resten av året.

Typografi og kalligrafi

Her vil du få kunnskap om historie, ulike skrifter og hvordan du kan bruke typografi på en god måte.
Gjennom øvelser vil du få en større forståelse for bokstavenes oppbygning og hvordan de forholder seg til hverandre. Vi kommer til å bruke kalligrafi som et verktøy for å kjenne en «nærhet» til bokstavenes utforming.

Visuell identitet og merkevarebygging

Et produkt/bedrift er synlig gjennom blant annet logo, farger og grafiske elementer. Du skal gjennom selvstendige og gruppebaserte prosjekter lære deg hvordan dette kan være med på å bygge en bedrift eller et produkt til en merkevare.

Studietur

I løpet av året pleier å reise vi på to studieturer, en kort og en lang.

Høsten 2022 reiste vi til nydelige Stockholm. Her besøkte vi forskjellige bedrifter og utdanningsinstitusjoner. I tillegg besøkte vi mange spennende utstillinger og museer. Som Fotografiska og Moderna museet.

Vi planlegger vårturen i Europa. Drømmen er London og Roma. Uansett hvor vi reiser, vil vi fylle dagene med spennende opplevelser, læring og kos.

Skolepengene dekker reise og opphold, men du må selv betale for mat utenom frokost, noe lokal transport og noen aktiviteter.

Portefølje

Det beste er at vi jobber praktisk, så gjennom hele året vil du få produkter å putte i din egen portefølje. På slutten av året bruker vi tid til å sette sammen din mappe, med ditt særpreg.

Dette er noe du vil være stolt av!

En portefølje kan du bruke når du skal søke deg videre på skole eller jobb.

Dette trenger du:

 • Egen datamaskin
  Alle elever får Adobepakken til fri bruk i skoleåret.
  Datamaskinen må klare å kjøre denne.
 • Tegnesaker
 • Vi anbefaler at alle elevene på Grafisk design
  har arbeidstøy som kan brukes i verkstedet.
 • Gyldig pass og reiseforsikring gjennom hele skoleåret.

Lærer på Grafisk design

Marit Brandsnes er lærer på Grafisk design. Dette har hun vært siden høsten 2011, med noen avbrekk når hun har fått barn og for en prosjektstilling på NTNU på Gjøvik. Marit er bosatt i Moelv med hele familien, men egentlig er Marit fra Oslo. Hun prøver å overbevise oss alle om at livet på landet er det beste. I Marit får elevene møte engasjement og fagkunnskap.

«Jeg elsker jobben min! Hvem kan vel ha det bedre? Jeg får bruke dagene mine fordypet i typografi, farger og papir. Og når vi er på tur så får vi jo se fantastisk design i bruk! Jeg gleder meg allerede til neste studietur!»
– Marit

 

Marit Brandsnes
Marit Brandsnes

«Her på grafisk design på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole tror vi på å lære gjennom å gjøre. Vi jobber derfor praktisk med faget. Ofte har vi samarbeid med lokalt næringsliv eller vi arbeider med forskjellige case som trigger kreativitet og skaperglede.»

Hva venter du på?

Vi tar i mot søknaden din i dag!