Grafisk design-klassen med lærer 2018/2019

Grafisk design er formidling. Som designer skal du formidle et budskap gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og farger. Du skal forstå behov og formidle det til rett publikum. For å gjøre dette på best mulig måte, trengs det øvelse og kunnskap. 

Det trengs derfor kunnskap om: 

  • Typografi – Hva utrykker forskjellige fonter? Hvilke historie forteller fontene du bruker? Hvem appellerer de til?
  • Komposisjon – Hvordan kan plassering av tekst og bilder gjøre budskapet tydeligere? Hvorfor plasserer du teksten din akkurat slik? Hva kan du gjøre for å fremheve det viktigste?
  • Farge – 
  • Form
  • Programvare, så du kan få utrykt det du ønsker, slik du ønsker

Her på grafisk design på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole tror vi på å lære gjennom å gjøre. Vi jobber derfor praktisk med faget. Ofte har vi samarbeid med lokalt næringsliv eller vi arbeider med forskjellige case som trigger kreativitet og skaperglede.

Grafisk design har fått sitt eget, helt unike, Letterpressverksted!

Der kan du arbeide med blant annet typografi, trykk og grafikk. Letterpress, eller boktrykk, er den trykkmetoden vi gjerne kobler direkte til Gutenberg og trykkekunstens opprinnelse. Du vil kunne boltre deg i tusenvis av ulike blybokstaver og oppleve gleden ved selv å sveive trykkmaskinene i gang. Vi kobler oss direkte til den viktige historien om opplysningstid og ytringsfrihet.

Visste du at typografene var blant de første faggruppene som organiserte seg? De ble en viktig del av arbeiderbevegelsen. De oppdaget at kunnskap er makt og gjennom sitt virke konsumerte de mye tekst. Dette brukte de til å ta del i den politiske debatten og kjempe for bedre arbeidskår og rettigheter. Vi er stolte av å være en del av denne arven.

Kreativitet

Kreativitet er livsnerven til designeren, dette er en egenskap vi alle har, men bruker ulikt. Gjennom året trener vi opp kreativitetsmuskelen med forskjellige øvelser og utfordringer.

Grunnleggende kunnskaper i form, farge og komposisjon

Hvordan ulike, for eksempel, former og farger forholder seg til hverandre er viktig å vite for en grafisk designer. Dette er ikke ren teoretisk kunnskap men er noe som må læres gjennom øvelse. Vi skal jobbe med komposisjon samtidig som vi får øve oss på tegneferdigheter og digitale verktøy. Etter kurset vil du ha en hel verktøykasse som du kan bruke resten av året.

Typografi med kalligrafi

Kurset vil gi deg kunnskap om historie, ulike grupper og hvordan du kan bruke typografi på en god måte. Vi kommer til å starte nesten der det hele startet.

Gjennom øvelser skal vi få en større forståelse for bokstavenes oppbygning og hvordan de forholder seg til hverandre. Vi kommer til å bruke kalligrafi som et verktøy for å kjenne en «nærhet» til bokstavenes utforming.

Visuell identitet og merkevarebygging

En produkt/bedrift er synlig gjennom blant annet logo, farger og grafiske elementer. Du skal gjennom selvstendige og gruppebaserte prosjekter lære deg hvordan dette kan være med på å bygge en bedrift eller et produkt til en merkevare.

Studietur

På grafisk design har vi to studieturer. Vi har en tur på høsten og en avsluttende tur på våren. Vi skal oppleve nye kulturer, andre skikker, annen mat og se grafisk design, kunst og foto med nye øyne.

Høsten 2018 dro vi til Berlin. Vi regner med at det blir samme reisemål i høst, men vi jobber hele tiden for å lage den beste studieturen med et godt faglig tilbud, så hvis det er andre reisemål som utpeker seg til høsten, drar vi dit!

Vi reiser til New York City i USA på våren. Dette er en tur som er fylt til randen med blant annet typografi, kunst, farger, foto, kultur og for noen litt shopping også. Hva sier du til en piknik i Central Park eller å oppleve solnedgangen over Manhattan ved Brooklyn bridge?

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

Portefølje

Det beste er at vi jobber praktisk, så gjennom hele året vil du få produkter å putte i din egen portefølje. På slutten av året bruker vi tid til å sette sammen din mappe, med ditt særpreg. Dette er noe du vil være stolt av!

  • Egen datamaskin med nødvendig programvare.
  • Vi hjelper deg med å ordne programvarene når du kommer på skolen
  • Tegnesaker
  • Vi anbefaler at alle elevene på Grafisk design har eget kamera, helst en speilrefleks.
  • Gyldig pass og reiseforsikring.

Marit Brandsnes er lærer på grafisk design. Dette har hun vært siden høsten 2011, med noen avbrekk når hun har fått barn og for en prosjektstilling på NTNU på Gjøvik. Marit er bosatt i Moelv med hele familien, men egentlig så er Marit fra Oslo. Hun prøver å overbevise oss alle om at livet på landet er det beste. I Marit får elevene møte engasjement og fagkunnskap.

«Jeg elsker jobben min! Hvem kan vel ha det bedre? Jeg får bruke dagene mine fordypet i typografi, farger og papir. Og når vi er på tur så får vi jo se fantastisk design i bruk! Jeg gleder meg allerede til neste studietur!»
– Marit

Marit Brandsnes
Marit Brandsnes