Skolelivet

Heftig partilederdebatt
før valg av elevråd!

Valgkampanje, valgplakater og partilederdebatt avgjorde årets elevrådsvalg.

-Vi ønsker at våre elever skal delta aktivt i demokratiet, forteller rektor Ingvild.  –  En måte å få det til på skolen er at elevrådsvalget speiler et virkelig valg.  Elevene ble oppfordret til å lage partier og partiprogram.


Spennende valg

To partier så dagens lys: «Kule Kamerater» og «SIMP – Sosial Inkludering Med Planer for et bedre skoleår».  Høydepunktet i valgkampanjen var den avsluttende partilederdebatten ledet av IT-lærer Tord. 

VALG - partilederne før debatten

Deltagelse og engasjement

Begge partilederne kom til orde og møtte hverandre i til dels intens argumentasjon.  Publikum deltok med spørsmål og kommentarer og var aktive deltagere i debatten – en deltagelse som sikrer at demokratiet fungerer.

valg partilederdebatt

Valglister og hemmelig valg

Valget ble gjennomført som et hvilket som helst annet valg i Norge.  Elevene ble sjekket i manntallet, gikk i inn i et lukket rom og hentet sitt partis valgliste, kom ut og la valglisten i stemmeurnen.  De to elevene som var på rommet og ventet på svar fra koronatesten fikk forhåndsstemme.

Rekordhøy valgdeltagelse

97,4 % av elevene stemte og resultatet ble som følger: 14 stemmer til SIMP og 23 til Kule Kamerater.   Det gir Kule Kamerater tre mandater og SIMP to mandater i elevrådet. Nå skal elevrådet konstituere seg.  Vi gleder oss til et aktivt og toneangivende elevråd som skal kjempe elevenes sak på skolen.  Gratulerer med vel gjennomført valg.

VALG - stemmeurnen

 


Share this Post: