Skolelivet

Hele folket i arbeid

Hele folket i arbeid er en daglig hendelse på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Når hele folket er i arbeid er alle elevene på skolen med på å rydde, vaske og pynte internatene og klasserommene på skolen.


Skrevet av: Trine Eiker Selmer-Olsen

vaskesjekk
Margrete tar vaskesjekk hos en av elevene på Østli. Selvfølgelig ble rommet godkjent!

Elevene får en avsatt tid på 30 minutter hver dag til å vaske sammen, motivere hverandre og ikke minst å bygge solidaritet og likhet mellom hverandre. Mange elever opplever at en nokså dagligdags oppgave som å vaske internatet går lett unna når man er med andre elever, snakker sammen og hører på musikk mens vaskingen pågår. Som en LO skole vil Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole reflektere LOs idealer og tanker. Noen av disse fremhever betydningen av fellesskapet og at alle mennesker har både en funksjon og en rolle i samfunnet vi er en del av.   

Hele Folket i Arbeid fungerer også som et av skolens Korona tiltak, og vaskingen er med på å forebygge smitte og fremme renslighet og ikke minst et sunt miljø på skolen.  


Share this Post: