It og webutvikling

IT og webutvikling

Morgendagens helter er digitale. Du trenger digitale verktøy, programmeringskunnskap og informasjonsforståelse for å oppfylle din karrieredrøm.

Vi arbeider med HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, ASP.Net, Unity og Python. Vi lærer om datatyper, skripting og koding, databaser, lagringsmetoder, sortering, organisering og behandling. Vi rekker over et stort spenn av programvare – fra Notepad++, Word og Excel til Dreamweaver, Photoshop og Visual Studio. Vi er like happy med Linux som Mac OS og Windows.

Denne linjen har fokus på digital formidlingsdesign. Med utgangspunkt i nye digitale medier og sosiale medier lærer du deg grafisk formgiving og formidling i digitale flater. Forståelse av hvordan mennesker mottar informasjon er et viktig fokus i undervisningen og er grunnlaget for hvordan vi utvikler brukergrensesnitt og brukeropplevelser – UI og UX.

Undervisningen er uformell og veksler mellom teori, praktiske oppgaver og prosjektarbeid. Prosjektarbeidene vil være din mulighet til å gå i dybden i emner du interesserer deg for.

Dette lærer du

 • Designforståelse og -utvikling
 • Mennesket i teknologien
 • Koding og programmering
 • Fotografering og bildebehandling
 • Idéutvikling og tekster
 • Feilsøking og problemløsing
 • Ferdigstilling og publisering
 • Enkel 3D-modellering/-printing
 • Studieturer
 • Praksis
 • Portefølje

Designforståelse og utvikling

Hva betyr visuell fremtoning og hvordan oppfatter vi design? Hvorfor har typografi så stor innvirkning på hvordan innholdet oppfattes? Hvordan finner vi form , farge og stil for å formidle et budskap?
En «glemt» kunst som typografi kan skille deg positivt fra andre utviklere. På skolen har vi enormt mye kompetanse på bruk av tekst som visuelt medium som vi mer enn gjerne deler med deg. Du kommer til å skille deg ut!

designforståelse

Mennesket i teknologien

Informasjonsteknologi (IT) skal i teorien hjelpe oss mennesker til å utføre oppgaver og gi oss sosial tilknytning, men fungerer det alltid slik i virkeligheten? Hvordan har verktøyene og mediene endret hvordan vi mennesker samarbeider, jobber og er sosiale med hverandre? Du vil lære masse om hvordan skal vi lage løsninger som folk har bruk for, som trengs i samfunnet.

Mennesket i teknologien

Koding og programmering

Denne modulen vil gi deg en grunnleggende innføring i relevant programmeringsspråk, programvare og metoder for koding i digitale flater. Det vil bli forelesninger med påfølgende workshop/prosjekt. Stikkord her blir: Grunnleggende koding i Javascript, HTML5, CSS, applikasjonsdesign (UI/UX) og enkle databaser er stikkord her.

koding

Fotografering og bildebehandling

Riktig bilde, fortellende bilde. Et foto som løfter en sak, et bilde som fremstiller et produkt. Hvordan bruke kamera? Lær å sette lys eller bruke et fotostudio. Kan bildet bli enda bedre i Photoshop? Hvordan lage en reklamefilm? Teknisk og praktisk.

foto

Idéutvikling og tekster

I nye sosiale medier er tekstproduksjon og nyskaping essensielt. Vi lærer deg å tilpasse informasjon, redigere tekster og vinkle saker slik at de blir sett og lest.
Hos oss blir du også utfordret kreativt. Nye idéer ser dagens lys og du blir i stand til å gi de liv.

ideutvikling

Feilsøking og problemløsing

Videreutvikl din evne til å forstå hva som er galt og hvordan utfordringer løses. Vi har et eget verksted hvor du får tilgang til verktøy, utstyr og kunnskap til å fikse PCen eller en annen duppeditt.

feilsøking

Ferdigstilling og publisering

Det holder jo ikke lenger at noe er laget for å publiseres digitalt. Den digitale flaten, med mange publiseringsmedier og former gjør at det er viktig å ha et robust design, tekst og bildemateriell som kan tilpasses alle de nye mediene. Bare en enkel nettside må inneha egenskaper som gjør ta den kan optimaliseres i forhold til om du sitter foran en datamaskin, et nettbrett eller surfer med en smarttelefon.

it

Enkel 3D-modellering/-printing

På IT-verkstedet har vi flere 3D-printere som står til elevenes disposisjon. Vi har også endel annet utstyr som trengs for å fabrikkere gode og funksjonelle prototyper.

Vi har også kompetanse på design og modellering av 3D-objekter ment for produksjon som du selvsagt får ta del i om du interesserer deg for hvordan vi lager dingser i fremtiden, eller egentlig allerede nå.

3d-printing

Studietur

Vi har tidligere reist på to utenlandsturer i løpet av skoleåret. En reise i Europa og en til et annet kontinent (New York i USA de siste årene). Der har vi besøkt både skoler, enkeltpersoner, bedrifter og miljøer som er relevante faglig. På turene arbeider vi også med kreative oppgaver.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting, men mat utenom frokost, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven underveis. Det er mulig å velge bort studietur mot et alternativt opplegg.

New York

Praksis

I praksisperioden kan du enten ha relevant praksis i en bedrift, eller du kan jobbe med et eget prosjekt. Poenget å jobbe med og å få prøvd ut noe av det du lærer gjennom skoleåret.

spilling

Portefølje

Du vil få veiledning i hvordan du kan samle eksempler på arbeid du har gjort, hva du bør og hvordan du kan vise frem din kompetanse. Dette kan komme godt med i videre valg av studier og jobb.

portfolio

Dette trenger du:

 • Gyldig pass og reiseforsikring for hele skoleåret.
 • Egen bærbar datamaskin.
  Vi bruker stort sett gratisprogrammer, men Adobe Creative Suite får du av skolen så lenge du er elev. Du får også gratis tilgang til Office 365 med Word, Excel og Outlook m.fl. tilgjengelig.
 • Tegne- og skrivesaker
 • Hvis du har en egen gaming-PC har vi et eget LAN-rom hvor du kan rigge deg til. Da kan du bli bedre kjent med de andre gamerne på skolen.

Lærer på IT og webutvikling

Tord Kristian Skancke er en komplisert type med en enkel sjel. Han har bakgrunn som politisk rådgiver, foreleser, webutvikler, folkevalgt, musiker, videojournalist, VR-produsent og nå lærer hos oss.

Hans viktigste egenskap er hans vinnende engasjement og smittende, dog underlige, humor. Hans kunnskaper innen mange tekniske fagområder kommer også godt til nytte når elevene skal lære disipliner innen IT, programmering, medier eller musikk.

 

Tord Kristian Skancke