Om skolen, Skolelivet

Svaret er et rungende JA! Verken vi som jobber her eller elevene som går her, trenger å ha partiboka i orden. Vi bryr oss ikke om hvilket politisk ståsted du har. Men vi er likevel stolte av røttene våre og navnet vårt, Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole.

Nei takk til fritid?

For arbeiderbevegelsen favner mye bredere enn Arbeiderpartiet og LO. Veldig mange partier er i dag enige i mye av det arbeiderbevegelsen har jobbet fram og står for. Det var for eksempel arbeiderbevegelsen som kjempet fram åtte timers arbeidsdag i Norge og mange andre land. For som alt annet, er også arbeiderbevegelsen en internasjonal bevegelse. Retten og verdien av at folk har fritid er noe som har stått sentralt hos arbeiderbevegelsen. En tredeling av døgnet med 8 timers jobb, 8 timers hvile og 8 timers fritid var tanker som i sin tid var revolusjonerende, men som nå regnes som selvsagt. Dette er vi stolte av å være en del av.

Utvikler hele mennesket

Tanken om at fritid også er viktig, sier noe om menneskesynet vårt. Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole ble grunnlagt i 1939, og helt fra oppstarten har vårt mål vært å både gi opplæring i fag, men også i livsmestring. Vi fokuserer på hele mennesker, både solsiden, som du gjerne vil vise fram, men også skyggesiden som du helst ikke vil vise til verden. For vi tror at ved å utvikle hele deg og tørre å feile, så vil du også finne igjen din indre motivasjon, og være klar for å møte verden etter folkehøgskolen.

Livsmestring er nesten blitt et trendord. Flere ungdomsskoler og videregående skoler putter det på timeplanen sin. Dette heier vi på! Men det er viktig at det ikke bare blir et fint ord, som fyller timeplanen med noe som er politisk korrekt. Hos oss har vi fokus på å lære elevene å mestre livet, både faglig og sosialt. Og dette er noe vi jobber med 24/7, og noe vi har hatt fokus på i 80 år! I skoleplanen fra 1939 står det:

«Skulen ser det som si største oppgåve å hjelpe dei unge til å bli frie, rakrygga menneske som har føresetnad for å kunne leva eit personlig fullverdig menneskeliv, og som har vilje og evne til å ta del i alt godt demokratisk samfunnsarbeid.»

Utdrag fra skoleplanen fra 1939

Vi jobber derfor med å utvikle både ungdommenes vilje og evne til å bli gode samfunnsborgere. Vi vil ikke skape nikkedukker som er enige i alt vi mener. Vi vil bygge opp reflekterte unge mennesker som er kritiske og utfordrer oss. Det kan selvsagt være slitsomt og krevende, men også veldig givende. Og vi er trygge på at det er verdt å videreføre de verdiene vi mener ligger i navnet vårt og den arven vi forvalter.

Frihet, likhet og solidaritet

Dette er store ord å leve opp til, men vi prøver hver dag. Frihet. Vi gir elevene våre frihet til å leke seg fram til å finne deres egne indre motivasjon. For har du først funnet motivasjon for læring, er grunnlaget lagt for både videre studier, samfunnsengasjement og jobb. Likhet. Hos oss får alle de samme mulighetene. Likhetstanken står sterkt. Alle skal få være en del av et oppbyggende fellesskap. Dette fellesskapet skapes gjennom samtaler og diskusjon, men også gjennom praktiske gjøremål der vi er avhengig av at alle bidrar. For noen er for eksempel kjøkkentjenesten et nødvendig onde, for andre en mestringsarena som gir økt selvfølelse. Solidaritet. Et på folkehøgskolen kan fort oppleves som om man lever i en boble, avsondret fra resten av verden. Det kan være en deilig boble å være i, og det har vi respekt for. Men vi på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole forsøker å få elevene til å se utenfor den lille boblen de lever i, enten boblen heter Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Norge eller Europa. Vi bygger engasjement og global kompetanse gjennom dialog og refleksjon rundt viktige samfunnsspørsmål. Hos oss får elevene også innblikk i hva det vil si å drive solidaritetsarbeid. Skolen har gjennom mange år engasjert seg spesielt i palestinske flyktningers situasjon i Libanon. Hos oss kan de som ønsker det, engasjere seg i skolens elevdrevne solidaritetsprosjekt YSP – Young Solidarity for Palestine. Frihet, likhet og solidaritet – helt i arbeiderbevegelsens ånd.

Sammen med Frøydis har Ingvild tittet rundt på huset og funnet spor fra historien vår, arbeiderbevegelsens historie. Her ser vi bilde av to faner fra arbeiderforeninger på Hedmark.
Share this Post: