Sosial medieproduksjon

Kraften i et innlegg

Sosiale medier (SoMe) er i ferd med å bli den viktigste måten de fleste av oss forstår verden. Der kan vi selv sminke budskapet vårt uten kritiske spørsmål fra en slitsom journalist eller redigering av en redaksjon.

Eller?


Akkurat nå virker det som at vi står overfor et veiskille. Både i hvordan verden er og hvordan medier virker. Corona, høy arbeidsledighet, problemer i verdensøkonomien og opptøyer i USA. Den amerikanske presidenten prøver å kneble Twitter og andre aktører, fordi de endelig turte å faktasjekke og merke et par innlegg.

I gamle dager – altså for noen veldig få år siden – var vårt budskap prisgitt at en redaksjon trodde på historien vår for at vi skulle komme på trykk eller i en nettavis. Storyen måtte ha flere kilder og motparten måtte få mulighet til å komme med tilsvar.

Nå bruker stadig flere SoMe til å forbigå pressens granskning. Vi kan fortelle akkurat det vi vil uten motstand. Og våre meningsfeller løfter oss opp og gir oss følelsen av totalt monopol på sannheten. Motparten er ond som ikke forstår verden slik vi selv gjør!

Heldigvis skal vi forandre dette. Vårt bidrag er linjen Sosial Medieproduksjon. Den heter ikke Sosiale Medier-produksjon. Tenk litt på den forskjellen.

Tord Skancke
Share this Post: