Vil du være med å lage verdens beste folkehøgskole?

ER DU EN KLIMAAKTIVIST – og vil du være med på å skape landets beste folkehøgskole?

Da er du rette person for oss! Vi søker etter hovedlærer på klimaaktivistlinjen vår.

Målet for linjen er at elevene skal bli mer politisk bevisste og kunne leve bærekraftig når de begynner på livet etter folkehøgskolen. Gjennom prosjektbasert undervisning vil elevene få praktiske egenskaper og teoretiske kunnskap til å ta del i vår tids mest gjennomgripende samfunnsomstilling.

Sammen om målet

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole står i en tradisjon der man sammen har klart å mobilisere store sosiale grupper til felleshandling når det krevdes. Gjennom å gi enkeltmenneske optimisme, handlekraft og en plass i fellesskapet, tror vi at vi kan lykkes i møte vår tids klimautfordring. For å få til dette må vi ruste oss med kunnskap og verktøy og bidra til handling – sammen.

Elevkveld

Miljø

Elevene vil få praktisk kunnskap om bærekraftig livsstil og klimatiltak. Vi skal bruke skolens verksted og elevkjøkken til å gjøre det engelske uttrykket «reuse, reduce, recycle» til vårt. Hvordan kan vi bruke naturen, og det vi allerede har, til å skape et bærekraftig miljø – for oss selv, for skolen, for samfunnet? De vil også få teoretiske kunnskap om klimaforandring og hvordan vi praktisk kan jobbe politisk for å skape en endring. Les mer på folkehogskole.no.
Dette ønsker skolen seg fra deg:
• Interesse for variert, praktisk og teoretisk undervisning om klima, politisk påvirkning og naturfag.
• Aktivt engasjement for samfunn, klima og bærekraft.
• Gjerne erfaring fra politisk arbeid gjennom frivillige organisasjoner eller politiske parti.
• At du kan stille deg bak skolens solidaritetsprosjekt for palestinske flyktninger i Libanon.
• Du er positiv og har god kjennskap til skoleslaget, samtidig kan du stille deg bak arbeiderbevegelsens grunnverdier. Frihet, likhet og solidaritet.
• Evner og interesse for pedagogisk formidling til ungdom
• Samfunnsfaglig- eller naturvitenskaplig bakgrunn, utdanning fra universitet/høgskole, adjunkt eller lektor. Og/eller tilsvarende arbeidserfaring.
Du vil være hovedansvarlig for Klimaaktivistlinjen. Denne er ny og skal bygges opp fra grunnen. Det vil være tett samarbeide med linjen Fred og konfliktløsning. Vi vil derfor vektlegge faglig bakgrunn som overlapper disse linjene.

Ansatte på studietur

Frilynt folkehøgskole

I stillingen inngår det undervisning i fellesfag, valgfag, og sosialpedagogisk arbeid ukedag, helg og kveld. Sang, musikk eller en god fortelling er elementer som er med på å bygge et trygt og godt fellesskap. Finnes alt dette i ett menneske? Ja, da er vi heldige! Finnes noe av dette i deg? Send oss en søknad. Det er pr nå ca 160 % undervisningsstilling som skal fylles på linjene Klimaaktivist og Fred og konfliktløsning, og vi skal bygge et godt team sammen med resten av kollegiet.
Vi er en frilynt folkehøgskole som har lange tradisjoner som utdanningsinstitusjon innenfor mediefag og samfunnsfag. Våre linjer er Visuell journalistikk, Fred- og konfliktløsning, Grafisk design, IT-Webutvikling, Fotografi, Teater, Alle skal med og Klimaaktivist.

prøvetrykk

Personalpolitikk

Våre elever er engasjerte, og har tid til å lære. Både fag og pedagogisk opplegg har en tydelig profil. Derfor er kunnskap, samfunnsengasjement og det å være framtidsrettet viktig for oss. Vårt solide fagmiljø, med egne og eksterne medarbeidere, bidrar til dette. Som en del av vår personalpolitikk vektlegger vi likestilling og mangfold. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Utover dette vil personlig egnethet og entusiasme vektlegges.

Skolens verdigrunnlag

Søker du?

Søknadsfristen er 15. mai 2021.

Stillingen(e) er ledig fra 1. august 2021.

Ta kontakt med rektor, Ingvild Tollehaug Jevne, for mer informasjon og for å få svar på det du måtte lure på. Vi gleder oss til å høre fra deg!

    

Hva venter du på?

Vi tar i mot søknaden din i dag!