Vil du være med å lage verdens beste folkehøgskole?

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har ledig et vikariat i 50 prosent stilling som lærer på samfunnsfaglig side.

Vi er på jakt etter en engasjert kollega som kan steppe inn og fylle et par ledige sko. Det er undervisning på linjene Fred og konflikt og Klimaaktivist som vil bli arbeidsoppgaven. Les gjerne linjebeskrivelsen på skolens nettside.

Sammen om målet

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole står i en tradisjon der man sammen har klart å mobilisere store sosiale grupper til felles handling når det krevdes. Gjennom å gi enkeltmenneske optimisme, handlekraft og en plass i fellesskapet, tror vi at vi kan lykkes i møte vår tids klimautfordring. For å få til dette må vi ruste oss med kunnskap og verktøy og bidra til handling – sammen.

Elevkveld

Dette ser vi etter


PERSONLIGE EGENSKAPER:  

· Samfunnsfaglig bakgrunn, utdanning fra universitet eller høgskole, pedagogisk er ønskelig. Relevant arbeidserfaring kan erstatte formell utdanning. 

· Aktivt engasjement for samfunn, klima og bærekraft. 

· At du kan stille deg bak skolens solidaritetsprosjekt for palestinske flyktninger i Libanon. 

· Du er positiv og har god kjennskap til skoleslaget, samtidig kan du stille deg bak arbeiderbevegelsens grunnverdier. Frihet, likhet og solidaritet.  

· Du er glad i ungdom og er opptatt av deres utvikling og læring 

· Du har evne til å etablere gode relasjoner og har godt humør

· Du er fleksibel og har stor arbeidskapasitet  

· Du er tålmodig og konsekvent  

· Du er bevisst på ditt ansvar som rollemodell for elevene 

 
VI TILBYR: 

· Et trivelig arbeidsmiljø  
· Innholdsrik og variert arbeidsdag  
· Fri i skoleferiene  
· Lønn etter gjeldende tariffavtaler. 

Ansatte på studietur

Frilynt folkehøgskole

Vi er en frilynt folkehøgskole som har lange tradisjoner som utdanningsinstitusjon innenfor mediefag og samfunnsfag. Våre linjer er Visuell journalistikk, Fred- og konfliktløsning, Grafisk design, IT-Webutvikling, Fotografi, Drag, Alle skal med og Klimaaktivist.

prøvetrykk

Personalpolitikk

Våre elever er engasjerte, og har tid til å lære. Både fag og pedagogisk opplegg har en tydelig profil. Derfor er kunnskap, samfunnsengasjement og det å være framtidsrettet viktig for oss. Vårt solide fagmiljø, med egne og eksterne medarbeidere, bidrar til dette.

Som en del av vår personalpolitikk vektlegger vi likestilling og mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Arbeidstiden vil variere noe gjennom året, undervisningen ligger fast i en ukeplan, men det er planlagt ekskursjoner og studieturer som lærer deltar på. Det må også beregnes at det jobbes på enkelte kvelder og lørdager gjennom skoleåret.

Skolens verdigrunnlag

Søker du?

Send søknad så snart som mulig.

Stillingen er et vikariat, vi ønsker derfor snarlig tiltredelse. Vikariatet varer til 15. april 2022, med mulighet for forlengelse.

Ta kontakt med rektor, Ingvild Tollehaug Jevne, for mer informasjon og for å få svar på det du måtte lure på. Vi gleder oss til å høre fra deg!

    

Hva venter du på?

Vi tar i mot søknaden din i dag!