Klima- og miljøaktivist

Grønn tankegang må bli vår livsstil. Bli med på å påvirke egen og storsamfunnet innsats for en grønnere hverdag.  Alle monner drar!  DU! TRENGS! NÅ!

Verden må reddes skritt for skritt, og her lærer du hvordan du kan gjøre en innsats.  

Du lærer praktiske grep for å øke verdens insektbestand, minske søppelberg og stoppe utslipp. Du jobber praktisk, har egne eller felles prosjekter, får besøk av inspirerende gjestelærere og drar på ekskursjoner. Du vil lære mer om naturen, få kunnskap om eksisterende klima- og miljøtiltak lokalt og globalt, få større innsikt i klima- og miljøspørsmål og politisk beslutningstaking.   

Vi skal bruke skolens verksted og elevkjøkken til å gjøre det engelske uttrykket «reuse, reduce, recycle» til vårt.  Hvordan kan vi bruke naturen og det vi allerede har til å skape et bærekraftig miljø – for oss selv, for skolen, for samfunnet?  

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole står i en tradisjon der man sammen har klart å mobilisere store sosiale grupper til felleshandling når det krevdes. Gjennom å gi enkeltmenneske en følelse av fellesskap, optimisme og handlekraft tror vi at vi også kan lykkes i møte med vår tids klimatrussel. Men vi må ruste oss med kunnskap og verktøy og bidra til samhandling – sammen. 

Birøkt og honning

Klimaforandringene skjer i et rivende tempo og har konsekvenser både på mikro- og makronivå. Biologisk mangfold forsvinner i et alarmerende tempo.  Sammen skal vi gjøre vårt for at pollinerende insekter skal få bedre levevilkår.  Vi skal bli kjent med bienes hemmelige liv og være med på å slynge honning. Vi skal opprette blomsterenger, plante blomster som insektene liker, lage insekthotell – kort sagt vi skal påvirke vårt nærområde!  Den kunnskapen du får med deg herfra kan du ta med deg dit du drar etter året hos oss.

Pannekaker kan redde klima

Pannekaker kan faktisk redde verden – sammen med fiskegrateng, tomatsuppe med nudler og risengrynsgrøt.  Fire kjøttfrie middager av enkleste og beste sort.   Så enkelt kan det gjøres. Vi må alle sammen gjøre vårt for at klimaet skal bli bedre.  Men vi må få de store aktørene med på forandringsprosessen.  Heldigvis foregår det utrolig mye spennende som gir grunn til optimisme. Dette skal vi undersøke (sjekk boken «Håp – en praktisk guide for klimaoptimister» av Petter Gulli). 

Natur- og klimatiltak

For å bidra for å løse klimakrisen må vi forstå naturen, bli glad i den og lære om teknologi og handlemåter som bidrar til et bedre klima. Gjennom turer og ekskursjoner skal vi lære mer om naturens bæreevne og hvordan vi kan samhandle med den på en bærekraftig måte. Vi skal besøke pilotprosjekter som utvikler bærekraftige måter å skape fornybar energi, gjenvinne søppel, skape bærekraftig matproduksjon og annen produksjon. Vi skal også lære mer om hva som er en bærekraftig livstil som for eksempel mat, klær, oppvarming, transport etc.

Case X

Sammen med de andre elevene og lærerne velger du et prosjekt som skal synes enten på skolen eller i lokalmiljøet. Det kan være en politisk kampanje eller et miljøprosjekt som skal planlegges og gjennomføres i løpet av året. Ditt engasjement og din interesse vil være avgjørende for dette resultatet. Tanken er at vi lærer best gjennom å gjøre, og at vi trenger å oppleve hva det vil si å selv skape forandring.  Har du lyst til å arrangere byttedag, plante en blomstereng, engasjere deg i en politisk sak på hjemstedet ditt – mulighetene er mange!

Klimafestival

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole har sin egen klimafestival der du naturligvis vil være med på å skape innhold.  Da involverer vi hele skolen og inviterer verden utenfor inn til å delta. Dette er innbydelsen som går ut til lokalsamfunnet:
«Klimafestival! Når vinteren er på sitt kaldeste, og vi bare så vidt kan ane at dagene blir lysere, arrangerer vi klimafestival. Dette er en festival for læring, inspirasjon og verksteder. Vi ønsker å gjøre deg mer bevisst på hvordan du og dine kan være med å påvirke klimaet i riktig retning. Denne festivalen arrangeres for og med alle elevene og de ansatte ved skolen. Vi får også bidrag fra lokalpolitikere, ungdomspartier, forskere, designere og musikere! Dette er en skikkelig grønn fest! Vi gleder oss til å se deg på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole.»

Å gjøre en forskjell

Kunnskap og handling hører sammen. Å bidra til et bedre klima gjennom egen livstil er viktig, men like viktig er det å jobbe politisk for å skape forandring. I løpet av året skal vi få verktøy til å kunne skape forandring politisk. Gjennom å analysere problemstillinger, identifisere nøkkelaktører og skape kreative politiske løsninger er vi alle i stand til å gjøre en forskjell.

Dette trenger du:

  • Egen datamaskin
  • Skrive- og tegnesaker
  • Tur- og arbeidsklær
  • Gyldig pass og reiseforsikring
    gjennom hele skoleåret.

«Derfor vil vi ha en klima- og miljølinje på skolen:
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole står i en tradisjon der man sammen har klart å mobilisere store sosiale grupper til felleshandling når det krevdes. Gjennom å gi enkeltmenneske en følelse av fellesskap, optimisme og handlekraft tror vi at vi også kan lykkes i møte med vår tids klimatrussel. Men vi må ruste oss med kunnskap og verktøy og bidra til samhandling – sammen..
»