Skolelivet

Noen dager bare klaffer alt!

En sånn dag hadde vi lørdag 5.februar.  Seminaret oppfylte alle kravene til lykkeforsker Lisa Vivoll Straumes fem-om-dagen


  • Vi lærte om Norske Kvinners Sanitetsforening og deres utrettelige arbeid fra 1896 og frem til i dag for å bedre kvinners livsvilkår.
  • Elevene var fysisk aktive i strålende vintervær sammen med Ingvild rektor
  • Elevene og Ingvild var til stede her og nå og diskutert store spørsmål på turen: «Hva er «livsløgn»» og «hva er viktigst – lykke eller sannhet?»  *)
  • Vi lærte å lage fastelavnsris som selges til inntekt for forskning på kvinnesykdommer.  150 fastelavnsris ble pyntet med fjær på rekord tid i samarbeid med den lokale sanitetsforeningen.
  • Vi var sammen med gode venner og arbeidet for et felles gode. 

Hva mer kan man be om på en lykkelig lørdag?

*) Hentet fra Grundvigsk forum

Share this Post: