Grafisk design, Om skolen

«Nye klær»

Vi jobber i disse dager med å få nye klær, eller visuell identitet som det heter på fagspråket. Vi starter med å prøve de her på nettsiden. Og i annonser. Og litt etter litt skal vi vise frem hele den nye garderoben vår.


Tekst: Marit Brandsnes, lærer på Grafisk design

Noe å vokse inn i

Som folkehøgskole har vi vokst de siste årene. Ikke i størrelse, men i selvtillit og trygghet. Vi har funnet tilbake til røttene. Tatt frem skoleplanen fra 1939 og trykket den til vårt bryst. Vi har omfavnet våre grunnverdier, tryggere og sikrere enn på lenge. I skoleplanen fra 1939 står det:

«Skulen ser det som si største oppgåve å hjelpe dei unge til å bli frie, rakrygga menneske som har føresetnad for å kunne leva eit personlig fullverdig menneskeliv, og som har vilje og evne til å ta del i alt godt demokratisk sammfunnsarbeid.»

Slik verden ser ut i dag, så er arbeidet med å bygge og sikre et godt demokrati noe av det viktigste vi kan jobbe med. Det gjør vi først og fremst med å åpne dørene til verden og dele kunnskap om den. Og så må hver enkelt elev bli trygg på seg selv, tørre å si sine meninger, stå for sine meninger og kanskje skifte standpunkt etter en god debatt.

Frie, rakrygga

Det er er det vi jobber for at våre elever skal bli, eller fortsette å være etter et år hos oss.

Slik det er i dag har vi vokst ut av den profilen vi har hatt de siste 15 (ca) årene, vi trenger noe å vokse inn i. Noe som tar oss med inn i framtiden.

Arbeidet med en ny visuell identitet

Den visuelle profilen vi har hatt de siste 15 (ca) årene ble i sin tid laget av elever på grafisk design. Justert og tilpasset med nye utrykk. Det ryktes om flere historier om opphavet til det vi har omtalt som propellen her hos oss. Men lite knytter seg til den historien vi har, eller det vi ønsker å være. Vi har i mange år jobbet med å lage et grunnlag for å skifte drakt. Mange kull med grafisk design-elever har dypdykket i historie, visjoner, drømmer og mål. Høsten 2022 startet arbeidet med ny profil for fullt. Med oss til å gjøre dette har vi SAK-design.

Historien vår, tilknytningen til arbeiderbevegelsen, forventingene til oss fra de rundt oss og ikke minst våre egne mål og drømmer har vært med å forme det vi nå begynner å kle oss med.

Vi vil være aktuelle. Være med på å sette agendaen. Være opplyste i saker. Høre flere sider. Tørre å ta debatten. Være et sted der våre elever kan vokse og ta egne valg.

Ungdom skal veksa, ikkje formast

Fargen som er valgt ut, skiller seg ut. Den skal stå frem. Slik vi understreker viktig tekst med en markeringstusj. Vi skal være synlige.

Ikke i mål

Vi er ikke ferdige enda. Det er flere løse tråder, ting som må på plass. Men vi er såpass i mål at vi tester ut dette i annonsene våre. Og så må vi sørge for at de som trykker på våre annonser kjenner seg igjen når de kommer på nettsiden. Nettsiden skal få en skikkelig vask etter hvert den også. Og alle andre plasser. Nå skal vi skynde oss sakte, så vi tar gode valg. Fonter er på plass, men ikke implementert. Og elementer er under utarbeidelse, men fargen. Den er klar. Håper dere liker den!

Følg med videre

På nyåret jobber vi videre med den visuelle identiteten. Vi skal dele med dere. Og holde dere oppdatert.

Følg med!

Share this Post: