Skolelivet

Nytt semester, nye muligheter!

Forskere har kommet frem til at menneskene i de siste 10.000 årene stort sett har vært opptatt av de samme fire tingene:

– være en del av flokken

– være en del av naturen

– lære noe nytt

– tørre å ta utfordringer *

Ganske fascinerende, er det ikke?  Det er slik menneskeheten har utviklet seg og stadig utvikler seg.  Og det kunne like godt være en beskrivelse av et folkehøgskoleår.   


Forfatteren Sigrid Undset skrev at selv om menneskenes skikker og tro forandrer seg, er det en ting som står fast; «… menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager».  

Da er det fem ting som har vært med menneskene siden tidenes morgen.  Fem ting som er viktig å huske på i hverdagen.

På Arbeiderbevegelsens folkehøgskole vil vi hverandre vel.  Det slår vi fast i informasjonen om skolen og sier det meget tydelig første skoledag.  Det skal være trygt å snakke fritt på skolen.  Vi oppfordrer til diskusjoner og meningsutvekslinger, og forventer høy temperatur. Men vi forventer også respekt for hverandres ståsted og uenighet.

Det gode med uenighet er at det skaper en spennende hverdag og gir grobunn for utvikling og læring.  Det som ikke er så bra er at vi erfarer at mange er redd for å være uenig fordi vi ikke har en kultur for å leve med uenighet.  

Det skal vi ta tak i denne våren.  Vi må klare å snakke om det som skaper usikkerhet og utrygghet.  Vi må prøve å forstå såkalte woke- og kanselleringskulturen.  Vi må snakke om fobier og krenkelser.  Og vi må lære å leve med uenighet og ikke ta alt fra meningsmotstandere i verste mening.  Vi må begynne å tro på at vi faktisk vil hverandre vel – selv om vi ikke mener det samme.

 * fra Lisa Vivioll Straumes lykkeforskning.

Share this Post: