Vi er stolte av historien vår


Ringsaker Folkehøgskole er et resultat av det arbeiderbevegelsen arbeidet med å bygge opp etter 1. verdenskrig. Mye av det arbeiderbevegelsen har kjempet frem, og som vi fortsatt nyter godt av som arbeidstakere i Norge, er vi stolte å være en del av. Skolen ble startet i 1939, av fagforeningsledere og politikere i Hedmark. I dag eies folkehøgskolen av LO, Landsorganisasjonen i Norge.

Kunnskap og kultur

Etter 1. verdenskrig ble det viktig for fagbevegelsen å bidra i samfunnsutviklingen med kunnskap og kultur. Det var mange ungdommer fra arbeiderfamilier som ønsket seg kunnskap og utdannelse, men for mange var veien lang. Grunnutdannelsen var skral og økonomien dårlig. Fagforeningsledere og politikere i Hedmark, som andre steder i inn- og utland, ønsket å gjøre noe med dette. For dem var folkehøgskole det naturlige svaret. Folkehøgskolens pedagogiske plattform passet godt, og man ville forankre den med det samme verdigrunnlaget som fag- og arbeiderbevegelsen var tuftet på. Målet var å gi ungdommen allmennkunnskap. 

I 1939 ble Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole grunnlagt, og helt fra oppstarten har vårt mål vært å både gi opplæring i fag, men også i livsmestring. Vi fokuserer på hele mennesker, både solsiden, som du gjerne vil vise fram, men også skyggesiden som du helst ikke vil vise til verden. For vi tror at ved å utvikle hele deg og tørre å feile, så vil du også finne igjen din indre motivasjon, og være klar for å møte verden etter folkehøgskolen.

Gode samfunnsborgere

Livsmestring er nesten blitt et trendord. Flere ungdomsskoler og videregående skoler putter det på timeplanen sin. Dette heier vi på! Men det er viktig at det ikke bare blir et fint ord, som fyller timeplanen med noe som er politisk korrekt. Hos oss har vi fokus på å lære elevene å mestre livet, både faglig og sosialt. Og dette er noe vi jobber med 24/7, og noe vi har hatt fokus på i over 80 år! I skoleplanen fra 1939 står det:

«Skulen ser det som si største oppgåve å hjelpe dei unge til å bli frie, rakrygga menneske som har føresetnad for å kunne leva eit personlig fullverdig menneskeliv, og som har vilje og evne til å ta del i alt godt demokratisk samfunnsarbeid.»                

Utdrag fra skoleplanen, 1939

Vi jobber derfor med å utvikle både ungdommenes vilje og evne til å bli gode samfunnsborgere. Vi vil ikke skape nikkedukker som er enige i alt vi mener. Vi vil bygge opp reflekterte unge mennesker som er kritiske og som utfordrer oss. Det kan selvsagt være slitsomt og krevende, men også veldig givende. Og vi er trygge på at det er verdt å videreføre de verdiene vi mener ligger i navnet vårt og den arven vi forvalter.

Frihet, likhet og solidaritet

Dette er store ord å leve opp til, men vi prøver hver dag. 

Frihet.
Vi gir elevene våre frihet til å leke seg fram til å finne deres egne indre motivasjon. For har du først funnet motivasjon for læring, er grunnlaget lagt for både videre studier, samfunns-engasjement og jobb. 

Likhet.
Hos oss får alle de samme mulighetene. Likhetstanken står sterkt. Alle skal få være en del av et oppbyggende fellesskap. Dette fellesskapet skapes gjennom samtaler og diskusjon, men også gjennom praktiske gjøremål der vi er avhengig av at alle bidrar. For noen er for eksempel kjøkkentjenesten et nødvendig onde, for andre en mestringsarena som gir økt selvfølelse. 

Solidaritet.
Et på folkehøgskolen kan fort oppleves som om man lever i en boble, avsondret fra resten av verden. Det kan være en deilig boble å være i, og det har vi respekt for. Men vi på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole forsøker å få elevene til å se utenfor den lille boblen de lever i, enten boblen heter Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, Norge eller Europa. Vi bygger engasjement og global kompetanse gjennom dialog og refleksjon rundt viktige samfunnsspørsmål. Hos oss får elevene også innblikk i hva det vil si å drive solidaritetsarbeid.


Skolens eier

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole eies av Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Kort om LO
Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 930 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LOs forbund organiserer arbeidstakere både innen privat og offentlig sektor, og innen alle bransjer og yrker. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

På arbeidsplasser der det finnes LO-medlemmer, er det noen som tar seg av det faglige arbeidet og som er de organisertes talerør overfor arbeidsgiverne. Det er de lokale tillitsvalgte, om lag 60 000. Alle LO-organiserte har rett til å velge sine egne tillitsvalgte og rett til å stille til valg. Fagbevegelsen i Norge er demokratisk oppbygd, med frie valg på alle plan og i alle ledd..

Logo til LO

Hva venter du på?

Vi tar i mot søknaden din i dag!

Her finner du oss

Adresse: Stertiveien 26, 2390 Moelv

Skolen ligger en liten gå-/sykkeltur fra Moelv sentrum. Vi har egen buss som brukes til transport av elevene til f.eks butikk.