Elev på M/S Thorbjørn

Vil du være med å lage landets beste folkehøgskole?

Da er du rette person for oss! Vi søker etter ny hovedlærer på våre linje «Politikk og strategi».

Målet vårt med linjen er å gi studentene et år som både øker forståelsen for hvordan politikk fungerer og legger til rette for politisk engasjement i fremtiden. Linjen er utformet i samarbeid med Tankesmien Agenda, og er et nybrottsarbeid.  

Dette ønsker skolen seg fra deg

• Samfunnsfaglig bakgrunn, utdanning fra universitet/høgskole, adjunkt eller lektor. Og/eller tilsvarende arbeidserfaring.
• Aktivt engasjement for samfunnet.
• At du kan stille deg bak skolens solidaritetsprosjekt for palestinske flyktninger i Libanon.
• Du er positiv og har god kjennskap til skoleslaget, samtidig kan du stille deg bak arbeiderbevegelsens grunnverdier. Frihet, likhet og solidaritet.

Du vil være hovedansvarlig for Politikk og strategi. Denne linja er ny og skal bygges opp fra grunnen. Les mer om linjen her.

Linjen vil samarbeide tett med linjen Fred og konfliktløsning. Vi vil derfor vektlegge faglig bakgrunn som overlapper mellom disse linjene. I stillingen inngår det undervisning i fellesfag, valgfag, og sosialpedagogisk arbeid, ukedag, helg og kveld. Du bør også ha evne og lyst til å formidle. Sang, musikk eller en god fortelling er elementer som er med på å bygge et trygt og godt fellesskap. Finnes alt dette i ett menneske?
 
Ja, da er vi heldige! Finnes noe av dette i deg? Send oss en søknad!

Miljø


 
Våre elever er engasjerte, og har tid til å lære. Både fag og pedagogisk opplegg har en tydelig profil. Derfor er kunnskap, samfunnsengasjement og det å være framtidsrettet viktig for oss. Vårt solide fagmiljø, med egne og eksterne medarbeidere, bidrar til dette.
 
Som en del av vår personalpolitikk vektlegger vi likestilling og mangfold. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Velkommen skal du være!

Frilynt folkehøgskole

Vi er en frilynt folkehøgskole som har lange tradisjoner som utdanningsinstitusjon innenfor mediefag og samfunnsfag. Våre linjer er Visual storytelling og dokumentarproduksjon, Grafisk design, IT-Webutvikling og Fotografi, Drag, Alle skal med, Fred- og konfliktløsning og nå: Politikk og strategi. Les gjerne mer om skolen vår.

Personalpolitikk

Vårt solide fagmiljø, med egne og eksterne medarbeidere, bidrar til dette. Som en del av vår personalpolitikk vektlegger vi likestilling og mangfold.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Utover dette vil personlig egnethet og entusiasme vektlegges.

Søker du?

Søknadsfristen er 31. mai 2022.

Stillingen(e) er ledig fra 1. august 2022.

Ta kontakt med rektor, Ingvild Tollehaug Jevne, for mer informasjon og for å få svar på det du måtte lure på. Vi gleder oss til å høre fra deg!