Astrid Hoem (Leder i AUF, Ungdomspartiet til Arbeiderpartiet) prater med elevene i biblioteket på Utøya.

Politikk og strategi

Hvordan kan du gjøre Norge til et enda bedre sted? 

I løpet av året på Politikk og strategi-linjen bruker vi all vår tid på dette spørsmålet. For å få best mulig svar gjør vi følgende:  

 • Undersøker vi hva i Norge som kan endres. 
 • Finner ut hvorfor det bør endres. 
 • Legger en plan for hvordan vi skal få endringen. 
 • Gjennomfører planen!

Praktisk, politisk prosjekt

På linjen jobber vi praktisk. Formålet er at vi skal komme i kontakt med konkrete politiske spørsmål, få erfaring med hvordan å jobbe politisk og jobbe med å få gjennomført en politisk endring. 

Du har med deg et politisk prosjekt når du starter, eller du finner et politisk prosjekt etter at du har startet.
I tillegg til ditt eget politiske prosjekt kommer vi til å fordype oss i fire utvalgte temaer i løpet av året. Målet er å gi deg innsikt i noen av de viktigste politiske sakene i dagens Norge og reflektere over hvorfor de er viktige.

Fire temaer i skoleåret

 • Energi
  Norges industrieventyr har alltid vært avhengig av energi. Vi må forstå hvor energien vår kommer fra og kommet til å skaffe oss innsikt i hva som driver norsk energipolitikk. Vi kommer derfor til å gjennomføre to studieturer: en vannkraft-turné og en studietur til en oljeplattform. Grunnleggende sikkerhetskurs for offshore inkluderes i linjen.
 • Beredskap
  Hvordan forbereder vi oss på det uventede? Beredskap er alt vi evner å gjøre i en krise. Fra vårt eget ansvar til å overleve hjemme i 72 timer til helsevesenets ansvar for syke og skadde og Forsvarets evne til å beskytte oss mot ytre fiender – alt er beredskap. Alle faktorer som påvirker reell og opplevd sikkerhet handler om beredskap. I løpet av året fyller vi på med livreddende førstehjelp, besøk til hovedredningssentralen og deltakelse i Øvelse Nord.
 • Helse og omsorg
  10% av BNP (brutto nasjonalprodukt) i Norge går til helse og omsorg. Sikkerheten som ligger i å bli tatt vare på hvis det går galt er grunnleggende. For å forstå hva dette betyr for hver enkelt av oss, er det viktig å forstå hva helse er.  I løpet av året skal vi dra på eldrebesøk. For å snakke, le og lytte. Gjennom levd liv kan vi forstå hva som rører seg i Helse-Norge, både blant borgere og ansatte. 
 • Budsjett
  Ingen politikk uten inndekning! Skal du gjøre noe må du også kunne betale for det. På Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole sier det seg selv at vi mener at det er viktig å løfte i flokk. Vi mener at løsningen ligger i fellesløsninger som gagner alle, heller enn løsninger som bare gagner noen. Men dette betyr ikke at vi skal være uansvarlige, landet ble ikke bygget ved at vi sløste vekk skattepengene. 

  Gjennom året skal vi finlese statsbudsjett, intervjue finanspolitiske talspersoner, besøke Norges Bank og få besøk av tidligere finansministre. Med andre ord, skal vi gi oss selv alle verktøyene vi trenger for å sørge for at våre politiske prosjekter ikke senkes på inndekningens skjær.

Studieturer: Nordsjøen og Øvelse Nord

Vår første studietur går offshore til Nordsjøen. Her bor vi på en oljeplattform og får førstehånds kunnskap om hva som driver vår største næring. Nødvendige sikkerhetskurs er med i opplegget.

Den andre studieturen er under Øvelse Nord som er en fullskala totalberedskapsøvelse. Her øver veldig mange av de statlige, regionale og lokale beredskapsressurser sammen for å løse ulike utfordringer i krevende scenarier. Hva vår rolle i denne øvelsen skal være er avhengig av klassens elever og praktisk samarbeid med ulike etater. Både myndigheter og private aktører deltar i øvelsen.

Samarbeid med Tankesmien Agenda

Linjen er et samarbeid mellom Arbeiderbevegelsens folkehøgskole og Tankesmien Agenda.

Hva venter du på?

Vi tar i mot søknaden din i dag!