Hva koster et år på
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole?

Linjepris 117.500 kroner
Administrasjonsgebyr 2.500 kroner
Prisen gjelder skoleåret 2023/2024
  • Administrasjonsgebyr refunderes ikke
  • Eventuelle kostnader du måtte ha under praksisperioden dekker du selv

Hva er inkludert?

Prisene inkluderer

  • kost og losji (Altså: mat, eget rom og strøm)
  • ekskursjoner
  • studiereiser høst og vår.
  • Det er også gratis internett på hele skolen

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting. 

Vaksiner, visum, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven. Utover dette må elevene ha penger til mat og lommepenger  til studieturene.

Lån og stipend fra Lånekassen

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2023/2024 kan du få utbetalt inntil kr 125 370 fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole.

Lånekasse gir støtte for maksimalt to år på folkehøgskole. Fullført folkehøgskole gir rett til å få deler av lånet omgjort til stipend. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

Du kan få støtte fra Lånekassen for inntil 480 studiepoeng. Året på folkehøgskole teller som 60 av disse poengene.

Mer informasjon om dette finner du på lånekassen.no.

Ekstrastipend

Elever som er LO-organisert selv, eller har foreldre som er organisert i et LO-forbund, kan søke om et ekstrastipend fra fagbevegelsen. Søknad til det enkelte forbund ordnes når du kommer til skolen.

Forbehold

  • Skolen tar forbehold om endring i pris!
  • Alle tilbud om fag og reiser gis under forutsetning av tilstrekkelig søkning.