Hva koster et år på
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole?

Linjepris 117.500 kroner
Administrasjonsgebyr 2.500 kroner
Prisen gjelder skoleåret 2023/2024
  • Administrasjonsgebyr refunderes ikke
  • Eventuelle kostnader du måtte ha under praksisperioden dekker du selv

Hva er inkludert?

Prisene inkluderer kost og losji, ekskursjoner og studiereiser høst og vår. Det er også gratis internett på hele skolen.

Skolepengene dekker studieturens reise og overnatting. 

Vaksinervisum, noe transport og enkelte aktiviteter dekkes av eleven. Utover dette må elevene ha penger til mat og lommepenger  til studieturene.

Lånekassen

Du kan søke om lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Mer informasjon om dette finner du på lånekassen.no.

Ekstrastipend

Elever som er LO-organisert selv, eller har foreldre som er organisert i et LO-forbund, kan søke om et ekstrastipend fra fagbevegelsen. Søknad til det enkelte forbund ordnes når du kommer til skolen.

Forbehold

  • Skolen tar forbehold om endring i pris!
  • Alle tilbud om fag og reiser gis under forutsetning av tilstrekkelig søkning.