IT - webutvikling

Reisebrev fra San Francisco

For en programmerer, gamer eller IT-entusiast er Silicon Valley en hellig gral. Ikke all utvikling har skjedd her, langt i fra, men utvikling og finansiering har ofte blitt kanalisert gjennom etableringer her og blir det fortsatt.


Hvorfor har akkurat dette området blitt et sentrum for utvikling i teknologibransjen? Hvorfor er den finansielle og menneskelige risikoviljen større enn andre steder? Hvorfor reiser nordmenn hit for å søke lykken i teknologinæringer? Hvordan berører kunstig intelligens menneskene som jobber her?

Alt dette er spørsmål som vi gjennom å reise til San Francisco og Bay Area søkte svar på.

Svarene skulle noen ganger komme på uventede steder. Kanskje forstod en av oss noe viktig da vi snakket med servitøren på Orphan Andy’s, et legendarisk spiseri i bydelen Castro. Han at de ønsker alle velkommen, så lenge de tipser godt.

Eller kanskje noen så lyset da vi snakket med Fartein Nilsen, en doktorgradsstipendiat som er på feltundersøkelse i Berkeley, Oakland for å fullføre sin PhD. Han ville forstå hvordan folk søkte «evig liv» gjennom teknologivitenskapen.

Kan den overhengede jordskjelvfaren i området ha gjort noe med folks vilje til å akseptere risiko?

Vi fikk jo i høyeste grad oppleve de ekstreme naturgitte forutsetningene som området har. Den nevnte faren for katastrofer. Det milde været. Yosemite, USAs første naturreservat, bød på opplevelser som tar pusten fra deg.

Gullrushet i California på 1800-tallet ble jo kanalisert gjennom San Francisco, derav navnet Golden Gate. Kan denne «Bandwagon»-effekten ha skapt en kultur som åpnet opp for et nytt gull-rush i form av Silicon-chipper?

Forskjellene mellom fattige og rike er også store, både generelt i USA og spesielt i storbyområdet Bay Area. Dette skaper et klima for mange midlertidige jobber og et enkelt tilfang av arbeidskraft.

Skolene og universitetene i området har også ekstremt høy kvalitet, men også en veldig høy pris. Mange høyt utdannede mennesker i USA sliter med studiegjeld i milliondollarklassen.

Elevene våre reiste ikke hit bare for å få inntrykk, men også for å lære å ta valg, jobbe sammen og diskutere løsninger. En del av turen var planlagt av elevene selv, totalt tre av dagene. Det å bestemme selv og ta ansvar for en del av reiseopplegget er var motiverende for elevene. Da fikk de et bedre forhold til turens mål, men kunne også i større grad reflektere over hva som skal til for å lage avtaler og koordinere ulike ønsker og hensyn.

Vi sitter alle med inntrykk og refleksjoner etter nesten to uker i det vakre California. Veldig mye er ikke vakkert. Forskjellene mellom folk er større enn hjemme, penger er en større maktfaktor her og politikken er i høyeste grad annerledes enn vi er vant til. Men vi lærte vel også at «The way of life» har sine sider som folk verdsetter. Avtaler og punktlighet settes høyere, og det oppleves som at folk snakker mer rett fra levra.

Er det verdt strevet med 14-18 timer reise hver veg? Elevene bekreftet det.

Share this Post: