Skolelivet

Rød, grønn og feministisk

På vår folkehøgskole kan du som er interessert i solidaritet, klima- og miljø, samfunn og urettferdighet, media og pressens påvirkning og formidling som treffer og rører! Her vil du finne fellesskap med engasjerte lærere og likesinnede elever. Vi er en skole med stolte tradisjoner, men vi beveger oss også fremover. Blant annet har skolen egen klimafestival og vi arrangerte i år, sammen med Norsk Folkehjelp og LO,  digital 1. mai-festival som strakk seg over fem dager.

Hvorfor Arbeiderbevegelsens folkehøgskole? Vi er rød, grønn og feministisk!
Share this Post: