Skoleruta 2021/2022

28. augustSkolestart, ankomst mellom kl. 12:00 -15:30
09. oktoberHøstferie fra kl. 17:00
Uke 41Høstferie
17. oktoberTilbake fra ferie.  Dørene åpnes kl. 15.00. Første måltid kveldsmat kl. 20:00
16. desemberJuleferie fra kl. 14:00
5. januarTilbake fra ferie. Dørene åpnes kl. 15.00. Første måltid kveldsmat kl. 20:00
25. februarVinterferie fra kl. 14:00
06. marsTilbake fra ferie.  Dørene åpnes kl. 15.00. Første måltid kveldsmat kl. 20:00
08. aprilPåskeferie fra kl. 14:00
19. aprilTilbake fra ferie.  Dørene åpnes kl. 15.00. Første måltid kveldsmat kl. 20:00
11. maiAvslutning av skoleåret / Hjemreise fra kl. 14:00

Grunnet Covid-19 vil datoer og planer kunne endres.
Vi følger til en hver tid lokale og sentrale myndigheters anbefalinger.

Skoleruten skor skoleåret 2022/2023 legges ut i mars 2022.