Skoleruta 2020/2021

19. augustFremmøte på skolen
30. septemberHjemreisedag til høstferie
Uke 41Høstferie
12. oktoberAnkomstdag
13. oktoberSkolestart etter høstferie
15. desemberHjemreisedag til juleferie
7. januarAnkomstdag
8. januarSkolestart etter juleferien
Uke 7–8Praksis (Grunnet Covid-19 er ikke denne perioden fastbestemt)
Uke 9Vinterferie
7. marsAnkomstdag
25. marsHjemreise til påskeferie
Påskeferie
6. aprilAvreise til studietur
15. maiAvslutning / Hjemreise

Grunnet Covid-19 vil datoer og planer kunne endres.
Vi følger til en hver tid lokale og sentrale myndigheters anbefalinger.

Skoleruten skor skoleåret 2021/2022 legges ut i mars 2021.