Palestina

Solidaritetsprosjekt

Palestina-solidariteten bærer vi med oss. 

Internasjonal solidaritet er en bærebjelke på Arbeiderbevegelsens folkehøgskole. Som mange andre i LO-familien har også vi lenge hatt et varmt hjerte for palestinerne sin vanskelige situasjon i flyktningleirer og under okkupasjon. Siden år 2000 har skolen hatt et solidaritetsarbeid med palestinere i flyktningleirer i Libanon i samarbeid med LO Innlandet. Våre elever har deltatt på turer til Libanon, vært med på å samle inn penger og drevet informasjonsarbeid her i Norge.  

Situasjonen for palestinere i Libanon forverres stadig. I dag lever det i overkant av 400 000 palestinske flyktninger i Libanon. De har fremdeles status som flyktninger og får ikke statsborgerskap. Flyktningleirene er overbefolket og minner mest om trange bydeler. Palestinerne kom til Libanon fra 1948 da staten Israel ble opprettet og har ikke mulighet til å dra tilbake eller få oppholdstillatelse andre steder. Etter krigen i Syria har palestinske flyktninger blitt glemt i enda større grad enn tidligere. 

Skolen avsluttet av ulike grunner sitt Palestinaprosjekt i 2019 og er i gang med å etablere et nytt Libanon-prosjekt med en annen partnerorganisasjon, i samarbeid med LO Innlandet.  

Ta kontakt med linjelærer for Fred og konfliktløsningMargrete Slettebø dersom du har spørsmål eller innspill.  

«It is not enough to talk about peace. One must believe in it. And it is not enough to believe in it. One must work at it.»
(Eleanor Roosevelt)