Om skolen, Skolelivet

Styreleder Kristin Sæther er levende opptatt av folkehøgskolen 

– Folkehøgskolen må være relevant for vår tid, sier Kristin. – Den må skape samfunnskritiske borgere som vil noe med livet og som er engasjert og har troen på fellesskapet.   Det er så flott å se at Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er setter arbeiderbevegelsens verdier høyt!


Allsidig bakgrunn

Kristin Sæther ble valgt som LO-sekretær på kongressen 2017. Hun kommer fra vervet som leder av Fagforbundet i Trondheim, der hun også har vært nestleder i LO i Trondheim. Kristin er utdannet hjelpepleier, har videreutdanning i administrasjon og har gjennomført en omfattende tillitsvalgt-opplæring.  Hun har blant annet arbeidet i en bolig for funksjonshemmede, i rusomsorgen og vært både elev, stipendiat og lærer på Peder Morset folkehøyskole. Hun har også sittet i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet i en periode.

styreleder
Styreleder Kristin Sæther diskuterer skolen fremtid sammen med rektor Ingvild.

Videreutvikle skolen

Kristin har et stort ansvarsområde som blant annet omfatter LOs ungdomsarbeid, og å være styreleder for skolen vår.   – Sammen med skolens ansatte jobber vi i styret med å videreutvikle skolen slik at den blir enda mer synlig både innad i alle LOs organer og forbund og i lokalsamfunnet.

Share this Post: