Heftig partilederdebatt før valg av elevråd!

Heftig partilederdebatt før valg av elevråd!

Vi ønsker at våre elever skal delta aktivt i demokratiet, forteller rektor Ingvild.  –  En måte å få det til på skolen er at elevrådsvalget speiler et virkelig valg.  Elevene ble oppfordret til å lage partier og partiprogram.