Å lære av andres feil 4

Å lære av andres feil 4

– Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gå et år til på folkehøgskole og visste det du vet nå?spurte vi fjorårets elever.

Å lære av andres feil 3

Å lære av andres feil 3

– Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gå et år til på folkehøgskole og visste det du vet nå?spurte vi fjorårets elever.

Å lære av andres feil 2

Å lære av andres feil 2

– Hva ville du gjort annerledes hvis du skulle gå et år til på folkehøgskole og visste det du vet nå?spurte vi fjorårets elever.

10 grunner til å velge folkehøgskole

10 grunner til å velge folkehøgskole

På Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole er vi opptatt av å se alle våre elever. Vi ønsker å gi alle elever gode forutsetninger for fortsettelsen, om det er jobb, studie, og livet generelt. Det finnes neppe noen som føler seg truffet av alle 10 grunnene vi oppgir nedenfor, men hvis noen av dem gjelder deg, håper vi du vil vurdere å søke på vår folkehøgskole.

Ut på tur, aldri sur!

Ut på tur, aldri sur!

Det ligger mye læring i å snakke sammen. For når man sitter sammen og snakker om en fiktiv ulykke, sykdom eller naturkatastrofe som kan inntreffe når man er å tur, kommer våre forskjellige måter å reagere på frem. Det å snakke sammen og å finne ut at vi er, og kommer til å reagere, forskjellig er nyttig.