Skolelivet

Valgt det…

En ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare. Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten.


1.desember hadde skolen besøk av Beathe Frostad og Per Jostein Aarsan med forestillingen «Valgt det».

Hva er et fritt valg?

De har studert rettssaker, dommer, artikler, diskusjoner, bøker, dokumentarfilmer og spillefilmer. De snakket med ofre for menneskehandel, bistandsadvokater, statsadvokater, mennesker i hjelpeapparatet, krisesentre, Kirkens bymisjonens senter for ofre for menneskehandel, traumepsykolog, Kripos og var med Menneskehandelgruppen i Oslopolitiet ut på nattpatrulje. Og hele tiden har spørsmålet vært «Hva er et fritt valg».

Formen er fortellerteater, en direkte formidlingsform der de to utøverne veksler mellom å diskutere problemstillingen hva er et fritt valg og å skildre enkeltskjebner. Innimellom tegnes de større linjer for hvordan menneskehandel er mulig.

Fortellinger om mennesker

«Vi har satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» – med håp, lengsler og drømmer. Disse har vi vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag og hvordan det som skjer over hele landet hos oss – henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen ”vet” hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; «gjeld» til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt,» forteller Beathe Frostad.

Samtalen med elevene etter forestillingen viste at dette temaet engasjerte, og både Beathe og Per Jostein takket for viktige og kloke innspill og spørsmål.

Forestillingen er støttet av Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen av Soroptimister.

Share this Post: