Om skolen

Verdens mest sosiale skoleslag

«Her deles det ut klemmer sent og tidlig,» smiler Ingvild rektor. «Vi leser og hører om studenter som er ensomme og savner kontakt.  Det er utrolig fint å vite at våre elever har et tett og sosialt miljø.» 


Fordomsfri og tolerant

Arbeiderbevegelsens folkehøgskole er en av over 80 folkehøgskoler som tilbyr et år fylt av faglige og sosiale utfordringer. «Alle skolene har sin profil.  Vi vil at våre elever skal merke at de går på en skole der frihet, likhet, solidaritet og demokrati er viktige elementer i hverdagen. Det forplikter at vi er en frilynt skole – det betyr at vi skal være fordomsfrie og tolerante. 

Livlige diskusjoner

«Elevene merker at det er ikke alltid like lett å leve etter idealene i hverdagen,» forteller Ingvild rektor engasjert.  «Vi har mange og livlige diskusjoner både elever og ansatte og elevene seg imellom.  Elevrådet spiller en viktig rolle i å la forskjellige synspunkter komme til syne og forme en skolehverdag der alle føler seg hjemme.

Hvorfor Arbeiderbevelgelsens folkehøgskole?

«Det er ikke vanskelig å svare på,» ler Ingvild rektor. «Det faglige innholdet er viktig for oss, men minst like viktig er den sosiale kunnskapen elevene får med seg gjennom samarbeid, prosjekter, festivaler og aktiviteter.  Humor og varme er viktige elementer i hverdagen vår.»  


 

Share this Post: