Drag

Vi låner bort Draglinjen 

I skoleåret 23/24 blir Draglinjen på Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole lånt bort til Buskerud Folkehøgskole.  


 «Vi gleder oss til dette samarbeidet på tvers av folkehøgskoler. Jeg har aldri hørt om at det har blitt gjort før, så dette er spennende!» sier Ingvild Jevne, rektor ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole.  «Det er en ære for oss å få lov til å låne Draglinjen i ett år, vi skal ta godt vare på den,» sier Melissa S. Hernandez, inspektør ved Buskerud folkehøgskole. 

Samarbeid på tvers av linjer 

Hovedlærer Jens Martin Arvesen tar ett års studiepermisjon.  Da trenger draglinjen mer fleksibilitet i forhold til ressurser i året som kommer.  Dette er et veldig spennende samarbeid. Buskerud folkehøgskole har fantastiske fasiliteter for performance, og tverrfagligheten med blant annet cosplay-linjen vil gjøre Dragfagets posisjon mer fleksibel i det faglige fellesskapet.

«Overbygningen til Cosplay er kjempebra. Man kan jo selvfølgelig drive med Drag samtidig som man går på Cosplay,» sier Katinka Steensgaard, som også har vært lærer på Draglinjen, og vil være mye involvert i samarbeidet kommende skoleår.   

«Dragfaget vil ta form som et valgfag som undervises ukentlig som i praksis har vært mengden ren dragundervisning på draglinjen uansett,» sier Jens Martin.  Melissa S. Hernandez, inspektør ved Buskerud Folkehøgskole fortsetter: «I tillegg tilbyr skolen allerede flere timer teater i uka som valgfag der Dragelevene automatisk får plass.» 

Sminke- og parykk verksted 

Tinerific Agency kommer til å sende sine profesjonelle workshopsholdere til å holde parykk – og sminke workshops, og elevene vil få muligheten til å lære av selveste Tine Marie Riis. Resten av undervisningen vil være koblet opp til den hovedlinjen og valgfagene de selv velger og elevenes egne prosjekter. 

Inkluderende og populærkulturelt miljø 

På Buskerud folkehøgskole arrangerer elevene sin egen Pridefeiring og – parade i løpet av året.  Og selv om linjen nå lånes bort fortsetter Arbeiderbevegelsen sitt arbeid for inkludering og mangfold.   

«Men dette samarbeidet er likevel ikke helt uten bekymring, Draglinen er at av «barna» våre og det er alltid spennende å overlate ansvar til andre,» sier Ingvild Tollehaug Jevne på Abeiderbeegelsens folkehøgskole.  «Likevel er dette en utrolig mulighet som er til det beste for elevene,  og det er faktisk det viktigste. Her blir alt som vi har lagt inn i linjen tatt vare på. På Buskerud folkehøgskole er det svært gode fasiliteter, og i tillegg kommer elevene inn i et populærkulturelt skolemiljø. Vi ser på det som at draglinjen går et år på folkehøgskole, og det har den kanskje den også ha godt av?» avslutter Ingvild   

Slik søker du på Draglinjen for året 23/24:  

Søk en av linjene på Buskerud FHS sine nettsider.  

Skriv i friteksten at du søker på grunn av dragtilbudet. Da får du prioritet på Drag og Teater valgfag.  

Så enkelt er det!  

«Jeg gleder meg til å hilse på dere alle sammen, og sammen skal vi skape historie!» avslutter Melissa Inspektør.

Fotograf: Trond Isaksen v/ LO-kongressen 2022

Share this Post: